Türkiye-Ermenistan 1. protokol metni

Türkiye ile Ermenistan dün paraf ettikleri Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ile karşılıklı diplomatik temsilcilik açma kararı aldı.

Image caption İlişkileri normalleştirmek için Nisan'da bir yol haritası üzerinde uzlaşıldı

İsviçre'nin arabuluculuğunda sürdürülen görüşmeler sonucunda paraf edilen iki protokolden biri olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol", iki ülke arasındaki sınırın karşılıklı olarak tanınmasını öngörüyor.

Ermenistan bugüne dek sınırı tanımayı reddediyordu.

Sınırın açılması konusunda ise "İki ülke ortak sınırın açılması hususunda aldıkları kararı vurgular." deniyor; herhangi bir tarih ya da koşuldan söz edilmiyor.

Protokolün metnini Anadolu Ajansı'ndan aktarıyoruz:

PROTOKOL METNİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti,

  • Aynı gün imzalanan İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Protokol'de öngörüldüğü şekilde, halklarının yararına hizmet etmek amacıyla iyi komşuluk ilişkileri tesis etmeyi, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi arzulayarak,
  • Birleşmiş Milletler Şartı, Helsinki Nihai Senedi, Yeni Avrupa için Paris Şartı çerçevesindeki yükümlülüklerine atıfta bulunarak,
  • İkili ve uluslararası ilişkilerinde, eşitlik, egemenlik, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine saygılı olacakları ve bu ilkelere saygı gösterilmesini sağlayacakları yönündeki taahhütlerini teyit ederek,
  • İki ülke arasında güven ve itimat ortamı oluşturulmasının ve bunun muhafaza edilmesinin, tüm bölgede barışın, güvenliğin ve istikrarın kuvvetlenmesine katkıda bulunacağını, güç kullanımından ya da güç kullanma tehdidinden imtina etme, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasının önemini akılda tutarak,
  • İki ülke arasındaki mevcut sınırın uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında tarif edildiği şekliyle karşılıklı olarak tanındığını teyit ederek,
  • Ortak sınırın açılması hususunda aldıkları kararı vurgulayarak,
  • İyi komşuluk ilişkileri anlayışıyla bağdaşmayacak herhangi bir siyaset izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yineleyerek,
  • Hangi nedenle olursa olsun terörizmin tüm biçimlerini, şiddeti ve aşırıcılığı kınayarak, bu tür eylemlerin teşvikinden veya müsamaha görmesinden kaçınılacağını ve bunlara karşı mücadelede işbirliğine gidileceğini taahhüt ederek,
  • Ortak çıkarlar ve iyi niyet zemininde, barış, karşılıklı anlayış ve uyum hedefleri doğrultusunda ilişkileri için yeni bir model geliştirme ve istikamet belirleme iradelerini teyit ederek,
  • 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi uyarınca bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diplomatik ilişki kurulması ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik açılması hususunda anlaşmışlardır.

Metinde "protokolün ve imzalanan diğer protokolün aynı gün ve esasen onay belgelerinin değişimini takip eden ilk ayın ilk günü yürürlüğe gireceği" belirtiliyor.

Protokollerin altı haftalık bir danışma sürecinin sonunda imzalanması öngörülüyor.

Bu altı haftanın dolduğu tarihlerde Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

İlgili haberler