Kriz göçmenleri vurdu

Küresel ekonomide yaşanan kriz, iş aramak amacıyla başka ülkelere gidenlerin yarattığı göç hareketlerinde azalmaya yol açtı.

Image caption Resesyon nedeniyle yurtdışında göç azaldı

BBC Dünya Servisi'nce düzenlenen araştırmaya göre, iş bulmak için ülkelerinden ayrılanların sayısı ciddi oranda düştü.

Buna karşılık halihazırda yurtdışında bulunanlar, memleketlerine dönmeyi tercih etmiyor.

Araştırmada, kriz yüzünden yabancı işçilerin toplu halde ülkelerine döndüğüne dair bir bulguya rastlanmadı.

Bunun yanında göçmenlerin memleketlerindeki yakınlarına gönderdikleri para miktarında da düşüş gözlendi.

Araştırmayı BBC için Washington merkezli Göçmen Politikaları Enstitüsü yönetti.

Kırılgan sektörler

Araştırmacılara göre göçmenlerin işsiz kalma ihtimali çok daha yüksek, zira göçmenler sıklıkla, krizin en çok etkilediği inşaat ve hizmet sektöründe çalışıyor.

Buna rağmen kriz, kitlesel boyutlarda tersine göç gibi bir etki yaratmadı.

Yurtdışındakilerin pek çoğu, büyük gelir kaybına uğramalarına rağmen, büyük olasılıkla ülkelerindeki ekonomik koşulların daha kötü olmasını göz önünde bulundurarak geri dönmüyor.

Bazıları ise yasadışı yollardan yurtdışına çıktıkları için isteseler bile ülkelerine dönme olanakları yok.

Genel eğilim

Araştırmanın sonuçları ülkeden ülkeye farklılı gösteriyor ama hemen hemen her yerde, ekonomik gerekçelerle göçün azaldığı görülüyor.

Image caption İnşaat, yabancı işgücünün en çok darbe aldığı alanlardan biri

Örneğin Meksika'dan ABD'ye gidenlerin sayısında da keskin bir düşüş belirlendi.

2006 – 2008 yılları arasında sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan Meksikalıların sayısı üçte bir oranında düştü.

Avrupa Birliği içindeyse genel eğilimlere istisna oluşturan bazı örnekler var.

Örneğin, araştırma Orta ve Doğu Avrupa'dan İngiltere ya da İrlanda'ya gidenlerin pek çoğunun ülkelerine döndüklerini ortaya koydu.

Bu durum başta Polonya olmak üzere bazı ülkelerde ekonomik koşulların gidilen ülkeye göre fazla kötüleşmemiş olmasıyla açıklanıyor.

Aynı zamanda göç edenler AB vatandaşı olduklarından, isterlerse koşullar değiştiğinde yeniden iş için göç özgürlüğüne sahipler.

Bir diğer istisna da tüm dünyada yabancı işçilerin ülkelerine gönderdiği para azalırken Asya'da bazı ülkelerde yapılan havalelerin artmaya devam etmesi oldu.

BBC'nin araştırmasında Çin'de iç kesimlerden sanayinin ve dolayısıyla istihdamın yaygın olduğu kıyı şeridine giden milyonlarca göçmen işçinin durumu da incelendi.

Çin'de Şubat ayındaki yeni yıl tatili ile beraber geleneksel olarak memleketlerine dönen göçmen işçilerin ekonomik koşullardan etkilendikleri ve tatil ardından sanayi kentlerine geri dönenlerin sayısının az olduğu belirlendi.

2009'un başlarında yaklaşık 20 milyon işsiz Çinli'nin kentlerden kırsal kesime döndükleri tahmin ediliyor.