AB'den bilişim suçlarına karşı yeni kurallar

Son güncelleme: 7 ŞUBAT 2013 - TSİ 14:08

Neelie Kroes, AB Dijital Gündem Komiseri

Avrupa Birliği (AB) tarafından önerilen yeni kurallar, enerji şirketleri, bankalar ve hastaneler gibi 40,000'in üzerinde kuruma bilişim suçlarını bildirme zorunluluğu getirebilir.

AB'nin bu adımı bilişim suçlarına karşı küresel mücadelenin bir parçası.

AB Dijital Gündem Komiseri Neelie Kroes, Avrupa'nın bilişim güvenliği ile mücadele yollarını iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Ancak birçok şirket ya da kurum, internet üzerinden yapılan saldırıları ya da güvenlik ihlallerini bildirmenin itibarlarına zarar vereceği endişesini taşıyor.

AB, üye ülkelerin bilişim suçları konusunda bilgi paylaşımına gitmelerini ve bilişim güvenliğini artırmalarını istiyor.

Öneri kapsamında her ülkenin Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi kurması ve şirketlerin bilişim suçlarını ihbar edebileceği bir kurum oluşturması gerekecek.

Bu yeni birimler ihbar edilen suçların kamuya açıklanıp açıklanmayacağına ve şirketlere ceza kesilip kesilmeyeceğine karar verecek.

Kroes, yapılacak değişiklikleri açıkladığı konuşmasında "Avrupa'nın dayanıklı ağlara ve sistemlere ihtiyacı var. Bu konuda harekete geçilmemesinin tüketiciler, işyerleri ve toplum üzerinde büyük bir maliyeti olacaktır" dedi.

AB'ye göre Avrupa'da dört şirketten sadece birinde düzenli olarak gözden geçirilen bilişim ve iletişim teknolojileri güvenlik politikası mevcut.

Bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda çalışan şirketlerde bile oran sadece ikide bir.

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.