Dil yeteneği 'doğumdan önce gelişiyor'

Son güncelleme: 26 ŞUBAT 2013 - TSİ 12:52

Bilim insanları, bebeklerin doğumdan üç ay önceden itibaren konuşmaları ayırt edebildiklerini açıkladı.

Bu konudaki bulgular, erken doğan 12 bebek üzerinde yapılan beyin taramalarıyla elde edildi.

Bebekler, gebelikten 28 hafta sonrasından itibaren, "ga" ve "ba" gibi heceleri ve kadın erkek seslerini birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeye başlıyor.

Bulgularını, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilim dergisinde yayımlayan Fransız bilim insanları, bebeklerin rahim dışındaki deneyimlerinin, elde ettikleri sonuçları değiştirmeyeceklerini de söyledi.

Araştırma, bebeklerin dil yeteneklerini, anne karnındayken, ebeveynlerinin konuşmaları üzerinden elde ettikleri iddialarına destek veriyor.

Bebeklerin anne karnında ses duyabildikleri ve beynin duyma yeteneklerinin gebelikten sonra 23 haftadan itibaren gelişmeye başladığı zaten bilinmekteydi.

Ancak, insanların, dil yeteneklerine doğum sırasında sahip olup olmadıkları, ya da bu yeteneklerin doğumdan sonra geliştirilip geliştirilmediği tartışma konusuydu.

PNAS'ta yayımlanan çalışmada, çevresel faktörlerin şüphesiz önemli olduğu ancak bulguların, dil yeteneğinin doğuştan olduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

Araştırmayı yapan Dr. Fabrice Wallois ve ekibi, sonuçların, insan beyninin, ses duyum ve yeteneklerinin gelişmeye başladığı andan itibaren konuşmalarda önemli ayrımları yapabildiğini ortaya koyduğunu söylüyor.

Çalışmada, bebekler üzerindeki beyin taramaları, doğumdan sonraki birkaç gün içinde yapıldı.

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.