En cazip meslekleri nasıl belirledik?

Göçmenlere getirilen sınırlamaları, gittikleri ülkelerde sorun yarattıkları iddialarını sık sık duyarız.

Ancak son 15-20 yıldır bazı ülkeler çekmek istedikleri göçmenlere vize uygulamasını gevşetti.

Yüksek vasıf gerektiren meslek sahipleri bütün ülkelerin aradığı göçmen tipini oluşturuyor.

Fakat birçok ülke bunu ayrı bir kategori olarak sınıflandırmadığı için kayıtlarda tespit etmek mümkün olmuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD raporları, 34 üye ülkeye göçmen akışı bakımından önemli genel bilgiler sunuyor.

2012'de yayımlanan Uluslararası Göç Eğilimleri ile ilgili iki rapor, göç edenlerin nereye gittiği konusunda önemli bilgiler içeriyor.

Ancak OECD'de bile yüksek vasıflı meslek sahipleri hakkında bilgi toplama konusunda sorun var. Bugüne kadar yapılan kapsamlı bir veri tabanı oluşturma çalışmaları başarısız olmuş. Çünkü göç akışı konusunda her ülke farklı bir sistem kullanıyor.

Veri bulma sorunu

Ülkelerin hangi mesleklerden göçmenlere kapılarını açtığını tespit etmek için tek tek ülkelerin resmi meslek açığı listelerine bakmaya karar verdik.

Sizin mesleğiniz de dünyanın en cazip 20 mesleği arasında mı?

Ancak ülkeler bunu farklı yöntemlerle yapıyor. Bazıları önceki yıllarda ülkeye giriş verilerini kullanarak yüksek vasıflı göçmenler için kota belirlerken bazıları da resmi işgücü açığı listelerini ve başka mekanizmaları kullanıyor.

34 OECD üyesi ülkeden 24'ü ile ilgili resmi bilgilere ulaşabildik. Liste dışı kalan ülkeler ise Japonya, Güney Kore, Estonya, Meksika, Şili, İsrail, Türkiye, Hollanda, İtalya ve İzlanda oldu.

OECD ülkelerinin çoğu işgücü açığı ile ilgili resmi veriler yayımlarken Polonya gibi bazı ülkeler de bağımsız şirketlerin yaptığı piyasa araştırmalarını temel alıyor.

OECD ülkeleri arasında yüksek vasıflı olanlar da dahil göçmen alan ülkeler de bulunduğu için dünyadaki göçmen akışını temsil edecek ilginç veriler sunuyor.

Ancak Hindistan ve Çin gibi göç veren ülkeleri de kapsam alanına almak için BRİCS ülkelerinin yabancı işçi ihtiyacını ve bunları çekme yöntemlerini de öğrenmek gerekiyordu.

OECD dışı veriler

BRICS ülkelerinin farklı ele alınması gerekiyordu. Bunlardan sadece Güney Afrika, Rusya ve Çin'in özel idari bölgeleri yüksek vasıflı göçmenler için özel politika sahibi. Sadece Güney Afrika'nın resmi vasıflı işgücü açığı listesi bulunuyor.

Büyük oranda beyin göçü veren Hindistan ve Çin ise daha çok kendi yurttaşlarını geri çekmeye çalışıyor.

Brezilya'nın önceki yıl ülkeye giriş izni verdiği meslekler göz önüne alınarak, Hindistan'ın ise resmi raporları değerlendirilerek sonuç çıkarılmaya çalışılırken, Hong Kong'un resmi işgücü gereksinimine dair raporlarına bakıldı.

Meslek standardı oluşturmak

Ülkeler seçildikten sonra meslek sınıflamalarını kıyaslamak için Uluslararası Meslek Standardı (ISCO-08) temel alındı.

Birçok ülke benzer standartları kullanıyor, fakat iletişim teknolojisi alanında mesleklerin iyi bir şekilde anlaşılıp gruplanması açısından özel bir çalışma yapmak gerekti.

Meslek sınıflandırmasında kapsamlı bir anlaşmaya varmanın zorlukları oldu. Bazı ülkeler daha genel meslek isimleri ile yetinirken bazıları daha özel sınıflamalara başvurduğu için eğitimi de temel almak gerekti.

Bütün sınırlılıklarına rağmen, elde edilen veriler incelendiğinde OECD ve ILO'nun raporlarını yansıtan bir genel manzara ortaya çıktı.

Ülkelerin çekmeye çalıştığı yüksek vasıf gerektiren meslekler arasında sağlıkçılar, bilgisayar uzmanları ve mühendislerin öne çıktığı görüldü.

İlgili haberler