Kutup tilkilerinin azalmasından cıva sorumlu

Kuzey kutup bölgesinde okyanusta avladığı canlılarla beslenen tilkilerin yüksek düzeyde cıvaya maruz kaldığı belirtiliyor.

Bilim insanları, tilki sayısının hızla azaldığı bir Rus adasında, cıvanın bu gelişmede büyük rol oynadığını düşünüyor.

PLOS ONE adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, dünyadaki okyanuslarda civa seviyesi son 100 yılda iki katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletler'in verileri, en fazla cıva birikiminin kuzey kutbu bölgesinde olduğuna işaret ediyor.

Arktik Konseyi adlı kuruluş, bölgedeki yırtıcı hayvanlarda bulunan cıva seviyesinin son 150 yılda 10 kat arttığını vurguluyor.

Almanya'daki Leibniz Hayvanat Bahçesi ve Yabanıl Hayat Araştırma Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, farklı ortamlardaki kutup tilkilerinde cıva seviyesinin önemli oranda arttığını ortaya koydu.

Rusya'ya bağlı Mednyi adasındaki tilki sayısında 1970'lerde bilinmeyen bir nedenle büyük düşüş yaşandığı, tilkilerin sayı olarak şimdi istikrarını korusa da cılız oldukları ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türler listesine girdiği ifade ediliyor.

Kıl örnekleri incelendi

Bilim insanları bir zamanlar tilki sayısının azalmasını enfeksiyona bağlamış, ancak bunun nedenini bulamamıştı.

Daha sonra tilkilerin kıl örnekleri ve beslendikleri canlılar incelendiğinde yüksek düzeyde cıvaya rastlandı.

İzlanda'da okyanus canlılarıyla değil de karadaki kuş ve kemirgenlerle beslenen tilkiler üzerinde yapılan araştırmalarda çok daha düşük oranda cıvaya rastlandı.

Bundan yola çıkan bilim insanları, tilkilerdeki yüksek civa seviyesinin deniz kaynaklı olduğu ve beslendikleri okyanus canlılarından geçtiği sonucuna vardı.

Uzmanlar, bu bulguların koruma çalışmaları açısından oldukça faydalı olduğunu, bu durumda deniz hayvanlarıyla beslenen tilkilere değil, karadan beslenen kutup tilkilerini korumaya ağırlık vermek gerektiğini ifade ediyor.

Araştırma, kuzey kutup bölgesindeki deniz kaynaklı besin zincirinde cıva birikimi konusunda cevaplanması gereken önemli soruları gündeme getiriyor.

Bu bölgedeki yüksek cıva seviyesinin sınai kirlilikten kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak NASA'nın yaptığı son araştırmalar, buz seviyesindeki düşüşün etken olduğuna işaret ediyor.

Cıva konusundaki endişeler nedeniyle, bu yıl başlarında 140 ülkenin imzaladığı bir anlaşma ile küresel çapta cıva kirliliğini engelleyen zorunlu yasal tedbirler alınması kararlaştırıldı.