Sıcaklık değerlerindeki artış yavaşlıyor

Bilim adamları küresel ısınmanın hızında son dönemde görülen yavaşlamanın, kısa dönemde, sıcaklık değerlerinin tahmin edilenden daha az yükseleceğini gösterdiğini açıkladı.

1998'den bu yana, atmosferin ısınmasında 'açıklanamayan bir duraklama' gözleniyor.

Nature Geoscience adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, bu durumun, yakın gelecek için öngörülen küresel ısınma tahminlerini düşürdüğünü savunuyor. Araştırmacılar, bu duraklamanın, uzun vadede önemli bir değişikliğe neden olmayacağı görüşünde.

Küresel ısınmanın hızındaki yavaşlama son yıllarda pek çok araştırmaya konu oldu. İngiltere Meteoroloji Dairesi, bu yılın başında, gelecek beş yıllık sıcaklık tahminlerini düşürmüştü.

Uzun ve kısa vadeli etkiler

Yapılan bu son araştırma, küresel ısınmanın hızındaki yavaşlamanın kısa ve uzun dönemde ne tür sonuçlar doğurabileceği konusunda açık bir tablo ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan bilim adamları, son on yılda yaşanan değişimlerin hem uzun dönemde hem de kısa dönemdeki etkilerini inceledi.

Çalışmalarda, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun iki katına çıkması durumunda, gelecek bir kaç bin yılda, yeryüzündeki okyanus ve buzulların bu değişime nasıl tepki vereceği araştırıldı.

Aynı zamanda, yine iki katına çıkan karbondioksit yoğunluğunun kısa dönemde yaratacağı değişiklik incelendi.

Farklı veriler

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2007 yılında, kısa dönemde sıcaklık değerlerinin 1-3°C artacağını açıklamıştı.

Ancak bu son araştırma, sadece son on yıldaki değerler temel alındığında, bu değişimin 0,9-2°C aralığında olacağını gösteriyor.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Alexander Otto, "Son on yılın verilerine baktığımızda, öngörülen sıcaklık artışına ulaşılmayacağı görülüyor. En uç noktalardaki tahminler, bu veriler ışığında çok daha az bir olasılık olarak görülüyor" dedi.

Raporu hazırlayan araştırmacıların hesaplamalarına göre, yakın gelecekte, ortalama küresel sıcaklık değerleri tahmin edilenden yüzde 20 oranında daha yavaş artacak.

Ancak bilim adamları, uzun dönem için yaptıkları tahminlerin, önceki tahminlerle örtüştüğünü belirtiyorlar.

'İyimserlik için neden yok'

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin uzun dönem için sıcaklık değerlerindeki artış öngörüsü 2-4,5°C olarak açıklanmıştı.

Bu son araştırmanın bulguları ise bu değeri 0,9-5°C aralığında öngörüyor.

Dr. Otto "Bu daha büyük bir 'belirsizlik' aralığı elbette. Ama bizim bulgularımız, daha önceki tahminleri de kapsıyor. Uzun dönemde küresel ısınmanın daha düşük olması hepimizin isteği ama elimizdeki bulgular buna işaret etmiyor" dedi.

Bilim adamları, düşük sıcaklık derecelerini gösteren kısa dönem tahminlerle daha istikrarlı uzun dönem tahminler arasındaki farkın, son on yıldaki ısınmanın okyanuslar tarafından emilip saklanmış olmasıyla açıklanabileceği görüşünde.

Ancak herkes bu görüşe katılmıyor. New South Wales Üniversitesi'nden Prof. Steven Sherwood, bu görüşe temkinli yaklaşan bilim adamlarından.

Prof. Sherwood, "Artan sıcaklık değerleri sonucunda meydana gelen ısınmanın okyanuslar tarafından saklanmasının, doğal bir döngünün sonucu olabileceğini ve bir aşamada bu döngünün tersine işleyebileceğini gösteren araştırmalar var. Bu nedenle, elde ettikleri veriler, iddia ettikleri sonuçları göstermiyor olabilir" dedi.

Araştırma ekibinden Dr. Otto da on yıl gibi kısa dönemli verilerin farklılıklar gösterebileceğini kabul ediyor ve küresel ısınma konusundaki temel endişelerin sürdüğünü vurguluyor.

Dr. Otto, atmosferin ısınmasında son 14 yıldır görülen açıklanamayan duraklamanın, iklim değişimine şüpheyle yaklaşanların 'küresel ısınma gerçek değil' tezini destekleyip desteklemediği sorusuna ise açık şekilde "Kesinlikle hayır. Fazla iç rahatlatıcı bir bulgu yok elimizde" yanıtını veriyor.

İlgili haberler