Asyalı erkeklerin dörtte biri tecavüzü itiraf etti

Birleşmiş Milletler'in bazı Asya ülkelerinde kadına karşı şiddet konusunda yaptığı araştırmaya katılan erkeklerin neredeyse dörtte biri, en az bir kez tecavüzde bulunduklarını söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre, tecavüz özellikle evli ya da ilişki yaşayan çiftlerde sık görülüyor.

Ancak her 10 erkekten biri tecavüz ettikleri kadının partnerleri olmadığını belirtti.

Araştırmaya altı ülkeden 10 bin erkek katıldı.

BM'nin çalışması kadına yönelik şiddetin yaygınlığı ve arkasındaki nedenlere dair birden çok ülkede yapılan ilk araştırma.

Tecavüzde bulunduklarını söyleyen erkeklerin yarısından azı, bunu birden çok kez yaptığını belirtti.

Tecavüz vakalarının sıklığı, ülkeden ülkeye de değişiyor.

Papua Yeni Gine'de her 10 erkekten altısından fazlası, bir kadınla zorla cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.

Araştırma yapılan ülkeler arasında tecavüzün en nadir görüldüğü yerse, Bangladeş'in kentsel alanları.

Buralarda, tecavüz vakaları her 10 erkekten birinden azında görülürken, Sri Lanka'da her 10 erkekten birinden biraz fazlası tecavüzde bulunduğunu söyledi.

'Cinsel hak'

Kamboçya, Çin ve Endonezya'da ise bu oran her beş erkekten birinden, katılımcıların yarısına kadar değişiyor.

Lancet Küresel Sağlık dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, bu sonuçların tüm Asya ve Pasifik bölgesini temsil etmediğini, ancak araştırma yapılan yerlerdeki katılımcıların ilgili ülkelerdeki nüfus yapısını iyi yansıttığını vurguladı.

Ankete katılan erkeklerin neredeyse dörtte üçü, bir 'cinsel hak' olarak gördüklerinden tecavüzde bulunduklarını söyledi.

Raporun yazarlarından Dr. Emma Fulu, 'Kadının rızası olup olmadığını dikkate almadan cinsel ilişkiye girmenin hakları olduğunu düşünüyorlar' dedi.

Tecavüzlerde rol oynayan ikinci en önemli nedense, bunu 'bir tür eğlence olarak görmek'.

Üçüncü nedense, erkeklerin kızdıkları zaman tecavüzü bir cezalandırma aracı olarak kullanmaları.

Dr. Fulu, 'Belki de şaşırtıcı, ama en nadir görülen tecavüz nedeni alkol kullanımı' dedi.

Araştırmada ayrıca, çocukluğunda cinsel tacize uğrayan erkeklerin, tecavüze daha meyilli oldukları da saptandı.