Danıştay tartışmalı yönetmeliği durdurdu

Türkiye'de Danıştay, polislerin ve savcıların yürüttükleri soruşturmalara dair üst amirlerine derhal bilgi vermesini öngören Adli Kolluk Yönetmeliği için yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Yönetmelikle ilgili iptal davalarını bugün görüşen Danıştay 10.Dairesi oy çokluğuyla yürütmeyi durdurmaya karar verdi.

Danıştay savunma almadan verdiği karara gerekçe olarak "telafisi imkansız zararların doğma ihtimali" nedeniyle aldı.

Türkiye Barolar Birliği, Yargıçlar Sendikası, Liberel Demokrat Parti ve AnkaraBarosu yürütmenin durdurması ve iptal talebiyle bu hafta dava açmıştı.

Yargı çevrelerinde de yürütmeyi Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vereceği beklentisi ağırlıktaydı.