UNESCO: 57 milyon çocuk temel eğitimden yoksun

Nijer'de bir ilkokul Telif hakkı Unesco

Dünyadaki tüm çocukların ilkokula gidebilmesi için 70 yıldan fazla zaman geçmesi gerektiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) yayımlanan rapora göre, hala 57 milyon çocuk okula gidemiyor ve bu eğilim devam ederse Afrika'daki kırsal kesimlerde yaşayan yoksul ailelerin kızlarına eğitim götürülebilmesi 2086 yılından önce mümkün olmayacak.

Dünya liderleri, tüm çocukların eğitim görmesi hedefine 2015 yılında ulaşılacağı sözünü vermişlerdi.

UNESCO raporunun yazarı Pauline Rose, verilerin şok etkisi yarattığını söyledi.

Genel anlamda "herkese eğitim" sağlanamaması ve yoksul ülkelerdeki birçok okulda eğitimin düşük kalitesi, "küresel öğrenim krizi" olarak tanımlanıyor.

Yoksul ülkelerde her dört gençten biri tek bir cümle okuyamıyor.

En muhtaç ülkeler yardım alamıyor

UNESCO, yıllık raporlarıyla, uluslararası topluluğun 2000'in başında eğitim alanında yaptığı taahhütler konusunda her yıl kaydedilen gelişmeleri izliyor.

Bugün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yayımlanan son raporda, "tüm çocuklara ilkokul eğitimi sağlanması ve yetişkinler arasında okuma yazma oranının yüzde 50 oranında artırılması" hedefine ulaşılmasının beklenmediği kaydedildi.

UNESCO raporu, eğitim yardımlarının artacak yerde azaldığını ve en büyük ihtiyacın hissedildiği en yoksul ülkelere, gereken yardımların yapılmadığını bildirdi.

2011 yılı verilerine dayanılarak hazırlanan raporda en büyük yardımı alan ülkenin Çin olduğu, Çin'in, değer itibariyle, Çad'a yapılan yardımdan 77 kat daha fazla eğitim desteği aldığı belirtildi.

UNESCO'nun saptamalarına daha iyimser gözle bakılacak olursa, 2000'den bu yana okula gitmeyen çocuk sayısında neredeyse yüzde 50'lik bir düşüş görülüyor.

Yetkililer, "ilk yıllardaki hız sürdürülebilseydi hedeflere ulaşılırdı" diyorlar. Ancak 2008'den bu yana ilerleme hızı hemen hemen durmuş halde.

Savaş bölgeleri

Hindistan, Vietnam, Etiyopya ve Tanzanya, eğitime erişim alanında kayda değer ilerlemeler sağladılar.

En büyük sorunlar ise Sahra Çölü'nün güneyinde kalan ülkelerde görülüyor. Afrika'nın batısındaki kimi bölgelerde durumun özellikle kötü olduğuna dikkat çekiliyor.

Nijerya, ilkokula gitmeyen çocukların en fazla olduğu ülke. Şimdiki sayılar, 21. yüzyılın başına kıyasla daha olumsuz bir tablo sergiliyor.

Eğitim olanağı sağlanamamasının en önemli nedeni, şiddet olayları ve çatışmalar.

Bununla birlikte 35 yıldır çeşitli savaşlar yaşayan Afganistan, okullarını yeniden açmaya başladı. Afganistan eğitim bakanı 2020 yılına dek tüm çocukların ilkokula gönderilmesi için kampanya yürütüldüğünü bildirdi.

UNESCO raporunda eğitime erişim konusunda cinsiyet farkı da gözlendiği, kızların erkeklere kıyasla geride kaldığı, özellikle kırsal kesimlerdeki yoksul ailelerde bu uçurumun daha da fazla olduğu kaydedildi.

İlgili haberler