Abdullah Gül topu Anayasa Mahkemesi'ne attı

Telif hakkı AFP

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yargı bağımsızlığını tehdit ettiği eleştirilerine neden olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) ilişkin yasa değişikliklerini onayladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığına göre, yargı erkini idare eden ve düzenleyen HYSK’daki değişiklikleri onaylayan Cumhurbaşkanı Gül, "yasa teklifindeki bazı maddelerin anayasayla çeliştiğini ve değerlendirmeyi Anayasa Mahkemesi’ne bıraktığını" söyledi.

HSYK yasasında değişiklik öngören teklifin anayasa uygun olup olmadığını incelettiğini belirten Gül’ün açıklamasında yer alan bazı ifadeler şöyle:

“Teklifte 12 maddede yer alan 15 hususun Anayasayla açıkça çeliştiğini gördüm ve Adalet Bakanını çağırıp uyardım."

"Bunu üzerine TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul safhalarında uyarılarım dikkate alınarak, Teklifin ilk halinde bulunan, HSYK Daire Başkanlarının belirlenmesi, HSYK’ya tetkik hakimi ve müfettiş atanması, gönderilmesi ve görevlendirilmesi, HSYK üyelerine disiplin cezası verilmesi, yönetmelik ve genelge çıkarma gibi konularda özellikle Adalet Bakanına yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini ve bu yetkilerin yeniden HYSK Genel Kurulunda veya ilgili dairelerde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm.”

“Düzeltilen bu açık ayrılıklar dışında Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum.”

Adalet Bakanı’nın HSYK üzerindeki yetkilerini genişleten tasarı TBMM’de yaklaşık 20 saat süren ve sert tartışmaların yaşandığı oturumun sonunda kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığı'nın yetkileri artıyor

Yasaya göre, meslekleriyle ilgili araştırma yapacak, iç ve dış burstan yararlanacak hâkim ve savcıların yurtdışına gönderilmesi Adalet Bakanlığı’nın yetkisinde olacak.

Hâkim ve savcıların dış temsilciliklere, uluslararası mahkeme veya kuruluşlara gönderilmesini Adalet Bakanlığı yapacak.

Meslek içi eğitimleri de HSYK yerine, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenecek. Bu eğitimin usul ve esasları da HSYK’nın görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisi’nin hazırladığı yönetmelikle belirlenecek.

Genel Sekreterlik pozisyonunun kaldırılacağı Türkiye Adalet Akademisi’nde başkanlık için adayları akademinin yönetim kurulu yerine Adalet Bakanı gösterecek.

Başkan, yürürlükteki kanunda olduğu gibi Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilecek ya da atanacak. Başkan yardımcıları ise Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ya da atanacak. Süresi biten başkan ve yardımcılarının 2 dönem daha göreve devam etme imkânı bir dönemle sınırlandırılacak.

Türkiye Adalet Akademisi'nde kaldırılacak genel sekreterlik yerine çeşitli daire başkanlıkları kurularak hizmet birimleri oluşturulacak. Daire başkanlıklarına Adalet Bakanı tarafından atama yapılacak.

İlgili haberler