HSYK Adalet Bakanı'na ek yetkileri iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konusundaki son yasa değişikliği ile Adalet Bakanı'na verilen ek yetkilerin büyük çoğunluğunun iptaline karar verdi.

Mahkeme, kanunun Adalet Akademisi ile ilgili bölümlerinin iptal istemini ise reddetti.

TBMM'den geçen ve Cumhurbaşkanı Gül'ün de onaylaması ile yürürlüğe giren yasa ile, Adalet Bakanı'nın HSYK üzerindeki yetkileri genişletilmişti.

22 üyesi dışındaki tüm çalışanlarının görevi sonlandırılan HSYK'ya yeni bürokratlar atanması yetkisi de dahil bir çok yetki Adalet Bakanı'na verilmişti.

Yeni yasa ile görevleri sonlanan çalışanlar arasında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları da vardı.

Aynı şekilde, yapılan yasa değişikliği sonucunda, Adalet Akademisi'nde çalışanların da görevleri sonlanmış, kendisine verilen yeni yetkiler çerçevesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni atamalara imza atmıştı.

CHP ise, 6524 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

İptaline karar verilen maddeler:

Anayasa Mahkemesi, HSYK Başkanı da olan Adalet Bakanı'nın görev ve yetkileri arasına "HSYK Teftiş Kurulu Başkanını ve Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını atamak" hükmünü ekleyen düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu.

Mahkeme ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanı'nın, Adalet Bakanı'na karşı sorumlu tutulmasının da anayasa aykırı olduğu kararına vardı.

Yüksek Mahkeme, Adalet Bakanı'nın, HSYK üyelerinin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını belirleyeceğine ilişkin hükmün de iptaline karar verdi.

AYM'nin hükmü, kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

HSYK yasası ile Adalet Bakanı'na hangi yetkiler verilmişti

* HSYK yasası ile Adalet Bakanı'na isim isim hangi üyenin, hangi dairede görev yapacağına karar verme, * Daha önce HSYK Başkanvekili ve genel sekreterliğe ait olan, idari personelin atanması, * HSYK ve Adalet Akademesi'nde yeni yasa çerçevesinde görevi sona eren yaklaşık 600 kişinin yerine yeni kadroyu belirleme, * Beş genel sekreter yardımcısını belirleme, * Türkiye Adalet Akademisi'nin başkan ve yardımcılarının atanması yetkileri verilmişti.

Yasa ile, HSYK adına görev yapan Teftiş Kurulu da Adalet Bakanı'na bağlanmış, kurul başkanı ve yardımcılarının belirlenmesi yetkisi de HSYK Genel Kurulu'ndan alınarak Adalet Bakanı'na verilmişti. Yasa değişikliği ile Adalet Bakanı'na verilen bir başka yetki ise, hakim ve savcıların yurtdışı görevlendirmelerine dairdi. Bu konuda da karar yetkisi HSYK Genel Kurulu'ndan alınarak Adalet Bakanı'na verilmişti.

Cumhurbaşkanı topu Anayasa Mahkemesi’ne atmıştı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HSYK’nın yapısında değişiklik öngören yasa tasarısını 26 Şubat’ta onaylamış ve değişiklik yürürlüğe girmişti. Onayın ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yasanın yargı bağımsızlığını tehdit ettiği eleştirilerine karşılık 'teklifte anayasayla çelişen yerler olduğu' söylenmiş ancak top Anayasa Mahkemesi’ne atılmıştı. Açıklamada “Kanunu diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerin Anayasa Mahkemesi’nce değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum” denilmişti.

Elektronik Haberleşme Kanunu'na da kısmi iptal

Mahkeme ayrıca, Elektronik Haberleşme Kanunu'na da kısmi iptal getirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren kanun hükmünü iptal etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun söz konusu düzenlemeyi içeren 51. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, kanunun bu maddesinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

İlgili haberler