İnternette jet engellemeye iptal kararı

Telif hakkı anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)'e dört saat içinde internet içeriğine erişim yetkisi veren torba yasa hükmünü iptal etti.

CHP'nin başvurusu üzerine verilen iptal kararıyla ayrıca TİB'e verilen internet trafik bilgileri toplama yetkisi de iptal oldu.

Eylül ayında Meclis'te kabul edilen ve içeriğinde tüp bebekten Soma'daki maden kazasının ardından getirilen iş güvenliği tedbirlerine kadar bir dizi düzenlemenin olduğu torba yasada, internet içeriğine erişimin engellenmesi yetkisi, TİB başkanının talimat vermesi halinde mahkeme kararına gerek olmaksızın 4 saat içinde gerçekleşecek şekilde düzenlenmişti.

Bu düzenlemeye göre içeriğe erişim önce engelleniyor, sonra mahkemeye taşınıyordu.

Düzenlemeye gerekçe olarak, "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan haller" gösterilmişti.

Telif hakkı tib.gov.tr

Yasa gündeme geldiğinde bu düzenlemeye internet ortamına sızan ve aralarında MİT müsteşarı Hakan Fidan ve o dönemde dışişleri bakanı olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu yetkililerin Suriye ile ilgili toplantısına ait olduğu iddia edilen ses kaydının yol açtığı yorumları yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi ayrıca yine torba yasada yer alan ve kolluk görevlileri ile ilgili görevden alınmaları halinde, bu kararın iptal edilmesine hükmeden mahkeme kararlarının iki yıl içinde uygulanmasını öngören, bu süre zarfında kararların uygulanmamasının soruşturmaya tabi olmamasını sağlayan düzenlemeyi de iptal etti.

Yüksek mahkeme her bir düzenleme için ayrıca yürütmeyi durdurma kararı da verdi.

Mahkeme ayrıca özelleştirme kararlarından sonra devir teslimi gerçekleştirilen kurumlarla ilgili olarak, teslimin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra daha önce iptal yönünde verilmiş olan mahkeme kararlarının uygulanmamasını getiren düzenlemeyi de iptal etti.

Hükümet daha önce Twitter ve Youtube'a erişimi engellemiş, sosyal medya siteleri haftalarca kapalı kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları ile açılmıştı.

İlgili haberler