Belçika Danıştay'ı başörtü yasağına karşı çıktı

Belçika'da Danıştay'ın aldığı bir karar, devlet okullarında uygulanan başörtüsü yasağı tartışmalarını alevlendirdi.

Danıştay, Sihlerin bağlı olduğu bir kuruluşun başvurusu üzerine, başörtüsü yasağının yasalarla güvence altına alınan inanç özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi.

Belçika Azınlıklar Forumu, yasağın tüm okullarda kaldırılmasını istiyor.

Belçika'da nüfusun yüzde 60'ını oluşturan Flaman bölgesindeki devlet okullarında, türban, başörtüsü gibi dini ve felsefi sembollerin kullanımı yasak.

Anvers kentindeki 2 devlet okulunda ilkokul öğrencilerinin başörtüsü takması nedeniyle başlayan tartışma üzerine Anayasa Mahkemesi yasak kararı almıştı.

28 Şubat 2013 tarihinden itibaren devlet okullarında dini semboller içeren giysi ve işaretlere izin verilmiyor.

Belçika'nın Limburg bölgesinde bulunan Sint - Truiden adlı devlet okuluna kayıt yaptıran Sih öğrenci Singh S.'nin, türban takmasına izin verilmemesi üzerine konu yargıya taşındı.

Temyiz kararının ardından konuyu inceleyen Danıştay, yasak kararı aleyhine görüş bildirdi ve okulda, yasağın uygulanmasını gerektirecek bir durum olmadığına karar verdi.

Danıştay, Sih öğrenciye uygulanan türban yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesiyle güvence altına alınan inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

Danıştay kararında, Anayasa Mahkemesi'nin, Anvers'deki okullarda kronik bir sorun haline geldiği için dini simgelerin kullanımını yasakladığı anımsatıldı.

Anayasa Mahkemesi'nce verilen yasak kararının halen geçerli olduğu ve bunun ancak sorun oluşturacak şekilde yeterli gerekçe bulunması halinde uygulanabileceği belirtildi.

Kararda, okulların keyfi olarak yasak kararının kullanamayacağına işaret edildi.

Danıştay, yeterli gerekçe olmadan, okullarda türban, başörtüsü gibi dini simgelerin kullanımının yasaklanmasının, demokratik toplum ilkeleriyle de bağdaşmadığını açıkladı.

Belçika Azınlıklar Forumu, Danıştay'ın kararının ardından başörtüsü yasağının tüm devlet okullarında kaldırılması için harekete geçti.