İş güvenliği paketi: Kurallara uyanlar ödüllendirilecek

Telif hakkı x

Başbakan Ahmet Davutoğlu iş yaşamında önemli değişiklikler getiren yeni iş güvenliği düzenlemelerini açıkladı.

Davutoğlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, Sosyal Güvenlik Reformu'nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Davutoğlu İş Güvenlik Paketi'ni bu hafta Meclis'e göndereceklerini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında "Hükümetimiz, çalışma şartlarının iyileştirilmesi her türlü yasal düzenlemeyi yapacak. Ancak her şeyden önce işçi ve işverenlerimizin bir zihniyet dönüşümüne girmesi gerekiyor." diyen Davutoğlu "Önemli olan vatandaşlarımızın, işçileriminiz kendi can güvenlikleri konusunda bilinçlendirilmeleri." şeklinde konuştu.

"Protesto etmek çok kolay, muhalefet etmek de kolay. Ama nihayetinde hepimizin üzerine düşeni yapmamız gerekir." diyen Başbakan Davutoğlu "Emeğin sömürüsüne karşı çıkmamız" lazım ifadesini kullandı.

Yeni iş güvenliği öne çıkan başlıklar şöyle;

 • Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışanın mesleki yeterlilik belgesi alması gerekecek.
 • Üniversite ve meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirilecek
 • Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirilecek.
 • İnşaatlarda şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek
 • Yaptırımlarda ödül-ceza dengesi olacak, iş kazası olmayan iş yerleri ödüllendirilecek. Davutoğlu ödüllendirmeyi açıklarken "Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak." dedi
 • İdari para cezalarında ciddi artışlar olacak.
 • Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak.
 • Rödovans sözleşmeleri 15 yıldan az olmayacak.
 • Kamuda rödövans olacak ama bütünüyle başka işverene devredilemeyecek. Özel sektörde rödovans olmayacak
 • Acil durdurma halleri müfettiş insiyatifine bırakılmadan karar alınacak.
 • İşveren ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa ceza kanununda yer alan cezaya ilaven 2 yıl kamu ihalelerinden men edilecek.
 • Yer altı planlarının üç boyutlu hazırlanması zorunlu olacak.
 • Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak
 • Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek

Madencilikteki düzenlemeler

 • Madenler iki yoldan yer üstüne bağlanacak
 • Maden çalışmalarında her aşama elektronik ortamda kaydedilecek. Bilgiler bilgisayara işlenecek. Aynı anda Enerji Bakanlığı 'nda bilgiler geçilecek. An be an durumu takip edebilecek.
 • Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olacak. Müfettişler bizzat görüntüleyecek.
 • Yılda 1 olan acil durum plan ve tatbikatlarının 6 ayda bir yapılacak. Tatbikat yapılıp bildirimle yetinilmeyecek. Sadece madenlerdeki şikayetleri değerlendirmek için ayrı bir hat kurulacak.
 • Maden şirketleri geçiş sürecinde çalışanlarına hayat sigortası yapacak. Tüm madenlerde bu sisteme geçmeyi düşünüyoruz. Maden sahalarının denetimi ve faaliyetlerinin izlenmesi bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması sağlanacak.
 • Ruhsat sahiplerinden toplanan harç bedellerini ruhsat bedeli altında tek kalemde toplanacak. Çeşitli bakanlıkların ayrı bedelleri alınca bürokratik işler artıyor. Bunları tek bir ruhsat bedeli adı altında tek kalemde toplayacağız.
 • Ruhsat bedelinin bir kısmını faaliyeti biten ve devam eden madenlerin rehabilitasyonu için kullanacağız.
 • Küçük işletmelere devlet katkısı konusunda kolaylık sağlanacak.
 • Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluştulacak.
 • Maden işletmelerinde görev alacak teknik personelin niteliklerine yönelik eğitimler yapılacak.