Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

9/11: Ten Years On

BBC Eğitim Dairesi'nin hazırladığı Haberlerle İngilizce Dersleri'ni haftada bir gün görüntülü olarak sunuyoruz.

Bu sayfada haber metni ve Türkçe çevirisinin yanı sıra seçilen beş sözcüğün pekiştirilmesi için alıştırmalar da bulabilirsiniz.

Haber Metni

Türkçe metin

Yeni bir yüzyılın dönüm noktası...

Neredeyse 3000 kişinin ölümüne yol açan 11 Eylül saldırılarının onuncu yıldönümünü anmak için hazırlıklar yapılıyor.

ABD Başkanı George W. Bush ulusa seslenerek saldırıların arkasında olanları ve teröristleri barındıran ülkeleri cezalandıracaklarını vadetti.

Bu olay, Afganistan'ın bombalanmasına ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in peşine düşülmesine yol açtı.

Sözcükler

defining moment addressed the nation harboured precipitated the pursuit of

Alıştırmalar

BBC haberlerinde geçen tümceleri aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları kullanarak tamamlayın.

Not: Tümceyi doğru şekilde tamamlamak için sözcüğün türünü değiştirmeniz, örneğin fiilden isim türetmeniz gerekebilir.

defining moment / addressed the nation / harboured / precipitated / the pursuit of

1. Newspapers in Thailand have expressed the hope that Sunday's surprise landslide election victory for the Pheu Thai party will _____________ an era of national reconciliation.

2. Reggae singer Luciano has been charged with ___________ a fugitive who shot and wounded three police officers, Jamaican police have said.

3. Hare coursing is___________ a hare by a pair of hunting dogs, often greyhounds, and is common in rural Northern Ireland.

4. It was one of the _______________________ of the last Labour government's years in power. The Commons debate in March 2003 that preceded the Iraq invasion is seared in many people's memories.

5. Looking much thinner than when he last _____________________, Mr Chavez on Thursday confirmed what many had suspected - his health problems were more serious than first thought, says the BBC's Sarah Grainger in Caracas.

Yanıtlar

1. Newspapers in Thailand have expressed the hope that Sunday's surprise landslide election victory for the Pheu Thai party will precipitate an era of national reconciliation.

Source: Thai press focus on reconciliation

2. Reggae singer Luciano has been charged with harbouring a fugitive who shot and wounded three police officers, Jamaican police have said.

Source: Reggae star charged over gunman

3. Hare coursing is the pursuit of a hare by a pair of hunting dogs, often greyhounds, and is common in rural Northern Ireland.

Source: Permanent ban for hare coursing in Northern Ireland

4. It was one of the defining moments of the last Labour government's years in power. The Commons debate in March 2003 that preceded the Iraq invasion is seared in many people's memories.

Source: Why is Libyan conflict less controversial than Iraq?

5. Looking much thinner than when he last addressed the nation, Mr Chavez on Thursday confirmed what many had suspected - his health problems were more serious than first thought, says the BBC's Sarah Grainger in Caracas.

Source: Venezuela 'is calm' after Hugo Chavez cancer surgery