Palestinians in UN bid

Son güncelleme: 21 EYLÜL 2011 - TSİ 16:45

Media Player

Palestinians apply in New York to join the United Nations.

İzleyinmp4

Bu ses/görüntü klibini oynatmak için Flash 8 veya daha yeni sürümleri gerekmektedir

Alternatif formatta oynat

BBC Eğitim Dairesi'nin hazırladığı Haberlerle İngilizce Dersleri'ni haftada bir gün görüntülü olarak sunuyoruz.

Bu sayfada haber metni ve Türkçe çevirisinin yanı sıra seçilen beş sözcüğün pekiştirilmesi için alıştırmalar da bulabilirsiniz.

Haber Metni

The site of the most intractable conflict in the modern era…

This land, occupied by Israel since 1967, has been fought over in two uprisings.

Now their officials have launched a campaign to join the United Nations as a full member
state.

The idea's strongly opposed by Israel and its close ally, the United States, who say they'll veto
the move.

Türkçe metin

Modern çağın çözümü en zor sorunlarından birinin mekanı...

1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki bu topraklar uğruna iki ayaklanma yaşandı.

Şimdi, (Filistinli) yetkililer Birleşmiş Milletler'e tam üye statüsünde katılmak amacıyla bir kampanya başlattı.

Bu fikre İsrail ve yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri şiddetle karşı çıkıyor, ABD bu adımı veto edeceğini söylüyor.

Sözcükler

intractable: çözümü ya da idaresi zor; yola getirilemeyen; çetin

uprising: ayaklanma; bir otoriteye karşı başlatılan şiddetli başkaldırı hareketi, isyan

launched a campaign: kampanya başlatmak, bir amaca ulaşmak için bir dizi etkinliğe girişmek

ally: müttefik; bir diğerini destekleyen kişi ya da ülke, aralarında anlaşma yoluyla bağ sağlanmış kimse veya topluluk, bağlaşık

veto: veto etme, oy kullanarak bir şeyi engelleme, karşı çıkma

Alıştırmalar

BBC haberlerinde geçen tümceleri aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları kullanarak tamamlayın.

Not: Tümceyi doğru şekilde tamamlamak için sözcüğün türünü değiştirmeniz, örneğin fiilden isim türetmeniz gerekebilir.

intractable / uprisings / launched a campaign / ally / veto
1.
Turkey used to be a close _______ of Syria, but has recently joined calls for Mr Assad to
implement reforms.
2.
Foreign Minister Ahmet Davutoglu told me at the end of March that Turkey feared the chaos
that might well follow the fall of President Assad. This is not like Egypt or Libya, he said. It is has
the potential to become an ___________ sectarian conflict, more like Iraq.
3.
But that proposal came with a caveat - a promise from Mr Obama that he would ___________
any bill eventually passed by Congress that cut healthcare but did not include new taxes on the
rich.
4.
Six months after they started their ___________, Syrian opposition groups have for the first
time agreed on a single body to represent them.
5.
Roald Dahl's family has __________________ to save the hut in which the late author wrote
many of his best-loved stories.

Yanıtlar

1.
Turkey used to be a close ally of Syria, but has recently joined calls for Mr Assad to implement
reforms.
Source: tıklayın Syrian opposition unveils council names
2.
Foreign Minister Ahmet Davutoglu told me at the end of March that Turkey feared the chaos
that might well follow the fall of President Assad. This is not like Egypt or Libya, he said. It is has
the potential to become an intractable sectarian conflict, more like Iraq.
Source: tıklayın Turkey's dilemma over Syrian unrest
3.
But that proposal came with a caveat - a promise from Mr Obama that he would veto any bill
eventually passed by Congress that cut healthcare but did not include new taxes on the rich.
Source: tıklayın Obama unveils plans to cut US deficit
4.
Six months after they started their uprising, Syrian opposition groups have for the first time
agreed on a single body to represent them.
Source: tıklayın Syrian dissidents form new united front
5.
The Roald Dahl's family has launched a campaign to save the hut in which the late author wrote
many of his best-loved stories.
Source: tıklayın Roald Dahl hut campaign launched

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.