Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Mind reading crash course

BBC Eğitim Dairesi'nin hazırladığı Haberlerle İngilizce Dersleri'ni haftada bir gün görüntülü olarak sunuyoruz.

Bu sayfada haber metni ve Türkçe çevirisinin yanı sıra seçilen beş sözcüğün pekiştirilmesi için alıştırmalar da bulabilirsiniz.

Haber Metni

Türkçe metin

Tam zamanında fren!

Sözcükler

in the nick of time - Tam zamanında

road safety - Yol güvenliği

hazards - tehlikeler

viability - işe yararlık

intervene - müdahale etmek

Alıştırmalar

BBC haberlerinde geçen tümceleri aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları kullanarak tamamlayın.

Not: Tümceyi doğru şekilde tamamlamak için sözcüğün türünü değiştirmeniz, örneğin fiilden isim türetmeniz gerekebilir.

in the nick of time / road safety / hazzards / viability / intervene

1. An iceberg of the size expected will need to be monitored carefully, and not just because it could eventually become a __________ to shipping. The biggest icebergs can have a major impact on their surroundings.

2. During the debate Mr Cameron said a no-fly zone had "effectively been put in place over Libya". He added: "It is also clear that coalition forces have helped to avert what could have been a bloody massacre in Benghazi. In my view they did so just _______________."

3. Twenty soldiers also died in fighting in the central city of Homs. Syria's president, Bashar al-Assad, has warned western powers not to _________ - saying that could cause what he called an "earthquake" that would burn the whole of the Middle East.

4. Plans have been announced to improve ___________ in a Staffordshire town. The scheme includes installing a pedestrian crossing and improving a footpath close to where a person was knocked down and killed, in 2009.

5. Even the __________________ of the euro has always been in question, with its creation having been seen by many to have been driven by political rather than economic reasoning. The crisis has just brought all of these issues firmly into focus, but quite what will happen in the long run is of course speculation.

Yanıtlar

Yanıtların altındaki bağlantılardan, ilgili sözcüğün farklı kullanımlarına ulaşabilirsiniz

1. An iceberg of the size expected will need to be monitored carefully, and not just because it could eventually become a hazard to shipping. The biggest icebergs can have a major impact on their surroundings.

Huge iceberg forms in Antarctica

2. During the debate Mr Cameron said a no-fly zone had "effectively been put in place over Libya". He added: "It is also clear that coalition forces have helped to avert what could have been a bloody massacre in Benghazi. In my view they did so just in the nick of time."

MPs back United Nations action against Col Gaddafi

3. Twenty soldiers also died in fighting in the central city of Homs. Syria's president, Bashar al-Assad, has warned western powers not to intervene - saying that could cause what he called an "earthquake" that would burn the whole of the Middle East.

Syria's Assad warns of 'earthquake' if West intervenes

4. Plans have been announced to improve road safety in a Staffordshire town. The scheme includes installing a pedestrian crossing and improving a footpath close to where a person was knocked down and killed, in 2009.

Tamworth roadworks scheduled to improve safety

5. Even the viability of the euro has always been in question, with its creation having been seen by many to have been driven by political rather than economic reasoning. The crisis has just brought all of these issues firmly into focus, but quite what will happen in the long run is of course speculation.

Is the world facing fundamental changes?