Hotel living

Son güncelleme: 26 ŞUBAT 2013 - TSİ 16:04

A Hong Kong hotel has sold individual rooms to be used as homes.

It's one of the ways residents are trying to cope with soaring housing prices, which are among the highest in the world.

Reporter: Jennifer Pak

Dinleyin Haberi dinlemek için tıklayın

The hotel suites are cheaper than apartments in Hong Kong. Hundreds of people lined up for hours to buy a unit at the Apex Horizon Hotel this week. It's not clear whether investors can legally live in the suites but buyers are still eager.

Voice of Hong Kong man:

The developer had lawyers look at it thoroughly so I'm not worried.

Voice of Hong Kong woman:

At these prices the hotel suites are cheaper to buy than public housing.

The hotel was able to sell all 360 of its suites in two days - a sign there is a demand for affordable housing. Hong Kong's low interest rate has attracted hoards of mainland Chinese investors.

It pushed home prices to record highs last year. Flats cost an average of $14,000 per square metre in central locations. Many residents feel they can no longer afford to buy apartments.

Hong Kong people cope by renting makeshift homes on rooftops, while others move into so-called cage homes - hutches made from wire-mesh, stacked on top of each other in a tiny room. The government's efforts to cool down property prices have not worked. So Hong Kong residents have to be creative in finding space to live.

Dinleyin Sözcükleri dinlemek için tıklayın


lined up sıraya girmek

eager oldukça istekli, hevesli

affordable ortalama insanın karşılayabileceği fiyatta olan

hoards büyük miktarda

cope bir meseleyle başetmek

makeshift düşük kalite, elde olan malzemelerle yapılmış

hutches tavşan gibi küçük hayvanları tutmak için kullanılan küçük yapılar

cool down bir şeydeki artışın hızını yavaşlatmak

İlgili Konular

BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.