Indonesian track treatment

Son güncelleme: 10 AĞUSTOS 2011 - TSİ 16:23

Media Player

People suffering from various ailments in Indonesia's capital Jakarta have been using an unusual and potentially deadly therapy.

İzleyinmp4

Bu ses/görüntü klibini oynatmak için Flash 8 veya daha yeni sürümleri gerekmektedir

Alternatif formatta oynat

Haber Metni

People suffering from various ailments in Indonesia's capital Jakarta have been using an unusual and potentially deadly therapy.

They claim lying on train tracks allows an electric current to pass through their bodies curing a variety of illnesses.

The trains are in fact powered by overhead lines.

Despite this, and the obvious dangers, some people believe it is the best and most affordable remedy.Türkçe metin

Endonezya'nın başkenti Cakarta'datürlü rahatsızlıklardan muzdarip insanlar, alışılmadık ve öldürücü olabilecek bir terapi uyguluyor.

Bu kişiler, tren raylarına yattıkları takdirde elektrik akımlarının vücutlarının üzerinden geçtiğini ve rahatsızlıkların bu sayede geçtiğini iddia ediyor.

Ancak trenler aslında havada asılı hatlardan elektrik alıyor.

Durum böyle olduğu ve gün gibi ortada duran tehlikelere rağmen, kimileri raylara yatmanın en iyi ve en hesaplı tedavi şekli olduğuna inanıyor.

Sözcükler

ailments

genellikle çok ciddi olmayan rahatsızlıklar

therapy

terapi, bir sağlık sorunu karşısındaki tedavi

claim

iddia

curing

iyileştirmek, çare olmak, isim hali "kür"

remedy

ciddi olmayan sağlık sorunlarına bulunan çözümlerdir. Herhangi bir zor durumdan çıkmak için izlenen yol, yöntemi tarif ederken de kullanılır.


Alıştırmalar

BBC haberlerinde geçen tümceleri aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları kullanarak tamamlayın.

Not: Tümceyi doğru şekilde tamamlamak için sözcüğün türünü değiştirmeniz, örneğin fiilden isim türetmeniz gerekebilir.


ailments / therapy / claim / curing / remedy

1
They _________ to be a variety of different nationalities and speak English with a foreign accent.

2
New European Union rules have come into force banning hundreds of traditional herbal _______________.

The EU law aims to protect consumers from possible damaging side-effects of over-the-counter herbal medicines.

3
It also showed that many chose the wrong drugs to tackle common _________.

4
Music __________ can be used to improve treatment of depression, at least in the short term, say researchers in Finland.

5
Church-appointed doctors agreed that there was no medical explanation for the _______ of the nun.


BBC © 2014 BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

Bu sayfayı en iyi şekilde görüntülemek için stil sayfalarını gösteren güncel bir internet tarayıcısı (CSS) gerekmektedir. Var olan tarayıcınızla sayfayı görüntüleyebilir, ancak görsel açıdan tüm olanaklardan yararlanamayabilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı güncellemeyi ya da CSS olanağını etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz.