Kadim tanrılara tapan Yunanlılar

21 Haziran yaz gündönümü, kadim dinlerin birçok taraftarı için takvimde en önemli tarihler biridir.

Bu Yunanistan'da Hıristiyanlık öncesi tanrılara ibadet edenler için de özel bir zamandır.

Kutsal olarak gördüğü Olimpos Dağı'nda çadır kuran Exsekias Trivoulides, "Buradaki enerjiyi seviyorum" diyor.

Trivoulides sanat tarihi ve klasikler eğitimi almış bir heykeltıraş ve bu günlerde tutkusunu yaşıyor.

Birkaç bin kişiyle birlikte o da, tanrılardan ateş çalarak insanlara yardımcı antik Yunan kahraman Prometheus'un kutlandığı Prometheia festivalinde yer alıyor.

Helenlere Dönüş hareketi

Bu, Helenlere Dönüş hareketinin takipçileri için yılın en önemli festivali.

Bu, 16'dan fazla yüzyıl önce Hıristiyanlık tarafından ikame edilen Antik Yunan'a ait din, yaşam değerleri, felsefesi ve tarzını geri getirmek için çalışan bir hareket.

Bu insanlar Yunanistan'ın Hıristiyanların işgali altında bir ülke olduğunu düşünüyor.

Trivoulides "İnsanlar geçmişte bir şeyle özdeşleşmek istiyor; nereden geldiklerini bilmek isterler ki nereye gittiklerini bilebilsinler" diyor.

"Eğer geçmişinizi bilmiyorsanız, geleceğiniz yok demektir".

"Bu köklere geri gidiyor. Bana binyıllık bir devam hissi veriyor" diye de ekliyor.

Antik festival

Festival altı yarışçının koşusu ile başlıyor.

Tam Yunan savaş heçhizatıyla, kalkan ve uzun mızrakları şakırdarken, tanrıların evi olan Olimpos Dağı'na kadar 10 km'lik bir yarış bu.

Dağın dibindeki Dion adlı küçük bir köyden yola koyulurken, yoldan geçenler onları pek fark etmiş gibi görünmüyor.

Bu duruma alışkınlar...

Halkın % 98'inin kendisini Ortodoks Hıristiyan olarak tanımladığı bir ülkede, şimdiye dek çok yol aldılar.

2007 yılında, Ortodoks Kilisesi'nin resmi bir yetkilisi onları "dejenere ve ölü bir dini canlandırmaya çalışan bir avuç sefil" olarak nitelendirdi.

1996 yılında Helenlere Dönüş hareketini kuran felsefe profesörü olan Tryphon Olympios'a göre, artık ilişkiler iyileşti.

"Tehlike arzetmediğimizi ve putperest ya da Satanist olmadığımızı anladılar. Biz barışçıl insanlarız ve toplum için yararlı fikirler üretiyoruz" diyor.

Prof. Olympos, şunları da sözlerine ekliyor: "Yunanistan'da ekonomik kriz, bir topluma hakim olması gereken değerler hakkında düşünülen bir zaman olmalıdır."

Ortodoks kimlik ve antik değerler

Helenlere Dönüş hareketi Antik Yunanistan'ın 12 ana tanrısı üzerinde odaklanıyor.

Aslında Zeus, Hera ve başkalarına dua edilmiyor.

Bunlar güzellik, sağlık ya da bilgelik gibi değerlerin temsilleri olarak görülüyor.

Takipçileri garip bir karışımı...

Aralarında eski geleneklere saygılı Yeni Çağ tipleri de vardır, Ortodoks Kilisesi gücünden rahatsız olan solcular da.

Hatta Hıristiyanlığı, öz Yunanlı olan her şeyi tahrip eden bir unsur olarak gören Yunan milliyetçileri de.

Günümüz antik çağlıları dağın dibindeki kamplarında dinlenirken, bazıları felsefe kitapları, CD'ler, gıda ve mücevherler satıyor.

Bazıları modern giysiler, diğerleri togalar giyiyor ve başlarına çelenk takıyor.

Üç gün süren etkinlik boyunca, birlikte dualar edliliyor, iki evlilik töreni, ve eski birer ismin seçildiği bir adlandırma töreni yapılıyor.

Modern Hıristiyan olanlardan kendilerini "temizlemek" için Calisto, Hermis veya Orpheus gibi antik Yunan isimleri alınıyor.

Bu ritüellerin hiçbiri Yunan devleti tarafından resmen kabul edilmemektedir.

Devletten destek isteniyor

En tartışmalı konu antik tapınakda duanın engelleniyor olması.

Yunanistan'da kendi tapınaklarını inşa etmek isteyenlerin de yerel Ortodoks piskopostan onay alması gerekir.

Bunda da oldukça zorlanıyorlar.

Durumu resmileştirmek amacıyla, şemsiye grup Etnik Helenler Yüksek Konseyi eski ibadet formlarını Yunanistan'ın "etnik dini" olarak kabul ettirmek için kampanya yürütüyor.

Kıbrıs Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü ve Yunanistan'da din konusunda uzman olan Victor Roudometof, "Bu sadece birkaç Yunanlı tarafından desteklenecek bir fikir" diyor.

Birçok Yunanlının kiliseye yılda ancak birkaç kez devam etmelerine rağmen, Ortodoks dininin Yunan kimliğinin "köşetaşı" olduğunu söylüyor.

Antik Yunan tanrılarına ibadet, yaygın olarak sadece "ilginç bir merak" olarak kabul edilir, diye de ekliyor.

İlgili haberler