200 milyon kişi zehirli atık tehdidi altında

Yeni yayınlanan bir raporda, dünya çapında 200 milyondan fazla insanın zehirli atıklara maruz kalma riski altında olduğu sonucuna varıldı.

Yazarlar zehirli atıkların neden olduğu risk düzeyinin, sıtma ve tüberküloz gibi halk sağlığı tehditlerine benzer olduğunu söylüyorlar.

Blacksmith Enstitüsü ve Green Cross kaynaklı çalışmada, sorunu kontrol etmek için daha fazla çaba gerektiği dile getiriliyor.

Çalışma 49 ülkede 3.000'den fazla atık sitesi üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmacılar raporun hükümetlerden gizli tutulmadığını ve hepsinin sorunun farkında olduğunu söylüyorlar.

En toksik çöplük Gana'da

Çalışmada insan hayatı için en yüksek toksik tehdit oluşturan yer olarak Gana'nın başkenti Accra'daki Agbobloshie çöplüğü tespit edildi.

Agbobloshie sitesinde, toprakta çok yüksek seviyelerde kurşun varlığı bulundu.

Çalışmada bunun 250.000'den fazla kişi için ciddi potansiyel sağlık ve çevre tehlikeleri arzettiği dile getirildi.

Ukrayna'daki Çernobil çalışmada toksiklik açısından ikinci sırada yer alıyor.

Endonezya'daki Citarum Irmak Havzası da üçüncü sırada.

Dünyanın en toksik on sitesi arasında, Afrika, Avrupa ve Asya'dan üçer site ve Latin Amerika'da bir tane var.

Elektronik ürün çöplüğü

Raporu hazırlayan Dr Caravanos bu durumda gelişmiş ülkelerin de payı olduğunu söylüyor.

Birçok Batılının çevresel etkilerini bilmeden ürünler satın aldığını belirtiyor.

Gana Batı Afrika'da en çok elektronik atık işleyen ikinci ülke.

Caravanos Gana'nın IT alanında ilerlemek istediğini ve 10 yıl önce Avrupa'dan kullanılmış bilgisayarlar ithal etmeye başladığını söyledi.

Bu da Agbobloshie'nin Avrupa'nın e-atık deposu haline gelmesine yol açmış.

Çalışmada 2020 yılına kadar Gana'nın e-atık ithalinin iki katına çıkacağı belirtiliyor.

Geri dönüş çok zor

Bazı yerlerde araziye verilen zarar o kadar büyük ki geri dönüş imkansız hale gelmiş.

Bu yüzden tek seçenek insanları uzak yerlere taşımak ve kirlenen bölgeyi mühürlemek.

Dr Caravanos ağır metaller topraktan arıtmanın çok zor olduğuna dikkat çekiyor.

Çalışmada Hindistan'ın ulusal düzeyde kirlilik sorunları ile ilgili önemli ilerleme kaydettiği belirtmekte ancak çevreciler ve aktivistler bu gözleme katılmıyor.

Ciddi sağlık riski

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin %23'ünün kirlilik gibi çevresel faktörlere atfedilebileceğini tahmin ediyor.

Çalışma on binlerce kadın ve çocuğun toksik ürünler ve çevre kirliliği nedeniyle risk altında olduğunu söylüyor.

Rapora göre düzenli olarak görülen hastalıkların %80'den fazlasında çevresel risk faktörlerinin katkısı var.

İlgili haberler