Moskova'nın gözünden Ukrayna

Telif hakkı AP

Vladimir Putin'in Ukrayna politikaları Rusya imparatorluğunu batıya genişletmek için bir girişim değildir. Sadece Ukrayna'nın yönetici elitinin büyük beceriksizlik nedeniyle yarattığı kaosu azaltmak için çalışıyor. Russia in Global Affairs editörü Fyodor Lukyanov'un değerlendirmesi:

Moskova'dan bakıldığında Ukrayna'daki olaylar diğer Avrupa başkentlerinden farklı görünüyor.

Batı'da Rus muhalefeti için bir örnek teşkil edebileceği için Vladimir Putin'in Ukrayna'da olanlardan korktuğu yönünde yaygın bir görüş var.

Ama bu çok basitleştirilmiş bir görüş.

Putin'in değerlendirmesi

Rusya Devlet Başkanı Kiev'deki gelişmeler ve Rusya'daki durum arasında paralellikler çiziyor.

Ama bunu haklı olduğunun teyidi olarak görüyor.

Ona göre huzursuzluk büyük bir ateşe dönüşmeden önce bastırılmalı.

Huzursuzluk kaostan başka bir şey üretmez.

Devlet tökezlemeye başlayınca, dış güçler saldırıya geçer ve devlet yıkılana kadar bastırır.

Telif hakkı Reuters

Batı'nın niyetleri

Batı yıkıcıdır.

Ya durumun karmaşıklığını anlamıyor ve " iyi" ve "kötü " oyuncular belirlerken ilkel bir şekilde davranıyor.

Ya da kasıtlı olarak istenmeyen sistemleri yok ediyor.

Sonuç her zaman aynı: işler kötüye gider.

Rus etkisini sınırlamak ve Moskova'nın girişimlerini engellemek arzusu Batı politikasının değişmez şartlarından biridir.

Muhtemelen Putin Ukrayna krizinin yanı sıra Ortadoğu gibi diğer yerel krizleri de bu perspektiften görüyor.

Ukrayna yönetiminin yeterliliği

Putin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e sempati ile bakmaz.

Ukrayna liderliğini güvenilmez ve günü gününe uymaz olarak görür.

Ancak, Suriye örneğinde olduğu gibi, bu kişisel bir mesele değildir.

Yanukoviç egemen bir devletin meşru başkanıdır.

Dış güçlerin onu iktidardan uzaklaştırmak şöyle dursun, gayrimeşru kılmasına dahi izin verilirse, bu uluslararası ilişkilerin temel ilkesini ihlal eder.

Güçsüz devlet ve kaos

Telif hakkı Reuters

Moskova rejim değişikliğinin Ukrayna'yı anarşi içine iteceği ve sonunda bir devlet olarak çökertebileceğine inanıyor.

Son 20 küsur yıldır Ukraynalı eliti becerikli ve sağlam bir devlet inşa etmede başarısız oldu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Ukrayna Sovyet ülkeleri arasında belki de en umut verici ülke olarak kabul ediliyordu.

Ancak, 2005-2010 yılındaki " Turuncu" koalisyon mutlak beceriksizliğe bir örnek oldu.

Ülkenin bölünme riski

Telif hakkı Reuters

Rusya anarşinin devam etmesinin Ukrayna'nın parçalanmasına yol açacağına inanmaktadır.

Ülkenin batısı net bir kimliğe sahiptir ama kendine yeterli bir ekonomiye sahip değildir.

Doğuda bir ekonomik temel vardır ama o ayrı bir kimlikten yoksundur.

Bugün Moskova Ukrayna'nın çöküşü peşinde değildir ve bu yönde hiçbir özel adım atmıyor.

Ancak iç çatışma artarsa, Rusya doğu ve güney - doğu Ukrayna'daki Rusya yanlısı bölgeler ile daha yakın temas kurmayı tercih edebilir.

Putin kaostan korkuyor.

Ukrayna politikasının arkasındaki temel itici güç genişleme arzusu değil için kaosun Rusya içine yayılma riskini azaltmak arzusu olacaktır.

Bu amaçta her yol mübahtır; hem defansif ve ofansif yollar...

İlgili haberler