Sut mae’r BBC yn cael ei wneud yn bersonol i mi?

Diweddarwyd y dudalen: 11 Gorffennaf 2017

Rydyn ni’n dangos pethau i chi y byddwch, yn ein barn ni, yn eu hoffi, ar sail beth rydyn ni yn ei wybod amdanoch chi. Ac rydyn ni’n gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol ar draws y BBC...

How_are_you_personalising_what_I_see_v2.png

Ar dudalen Hafan y BBC

I addasu tudalen Hafan y BBC ar eich cyfer chi, mae'n rhaid i chi fewngofnodi. Yna gallwch ychwanegu pynciau sydd o ddiddordeb i chi a gosod eich lleoliad ar gyfer tywydd a newyddion lleol.

Byddwn hefyd yn argymell rhaglenni teledu y byddwch, yn ein barn ni, yn eu mwynhau, ac weithiau yn dangos straeon wedi eu seilio ar y mathau o bethau rydych chi yn eu darllen, eu gwylio neu wrando arnyn nhw.

Ar BBC iPlayer

Pan fyddwch wedi mewngofnodi, byddwn yn argymell rhaglenni rydyn ni’n meddwl y byddwch yn eu mwynhau, ar sail beth rydych eisoes wedi’i wylio. Chwiliwch am raglen sydd yn yr “Argymhellion i chi”.

Byddwn hefyd yn cofio faint rydych wedi’i wylio o raglen. Felly gallwch barhau o ble roeddech chi wedi cyrraedd, hyd yn oed ar ddyfais arall.

Ar BBC iPlayer Radio

Gallwch ychwanegu eich hoff raglenni, penodau a chlipiau i'w mwynhau’n nes ymlaen. A byddwch yn gallu cael gafael arnyn nhw ar eich holl ddyfeisiau.

Ar BBC Sport

Mae My Sport yn ffordd hawdd o gael y wybodaeth a’r sgoriau diweddaraf ar gyfer y chwaraeon a’r timau rydych yn eu hoffi.

Dewiswch o blith dros 300 o destunau chwaraeon i greu eich tudalen My Sport eich hun. A mewngofnodwch i gael mynediad iddi ar eich holl ddyfeisiau.

Hefyd, gallwch ddewis derbyn hysbysiadau am Bêl-droed, Formula 1, Criced, Rygbi'r Undeb, Rygbi’r Gynghrair a'r Newyddion Chwaraeon diweddaraf.

Ar BBC Music

Dywedwch wrth yr ap pa fath o gerddoriaeth a gorsafoedd radio rydych yn gwrando arnynt a bydd yn cyflwyno cerddoriaeth wedi’i theilwra’n arbennig i chi. Gallwch wedyn chwilio’n rheolaidd i weld pa sesiynau byw, cyfweliadau a rhestrau chwarae newydd sydd ar gael.

Gallwch hefyd ychwanegu eich hoff draciau, artistiaid, clipiau fideo a sain a rhestrau chwarae. A gallwch gael gafael ar y cyfan ar wefan BBC Music hefyd.

Ar BBC Children’s

Gall plant ychwanegu eu hoff sioeau a thestunau. Wedyn, byddant yn ymddangos ar frig tudalennau CBBC a CBeebies, gan ei gwneud yn haws dod o hyd iddyn nhw.

Ar ap BBC Bitesize

Gallwch ychwanegu'r pynciau rydych yn eu hastudio a’ch lleoliad i greu eich profiad dysgu personol eich hun.

Cadwch eich llygaid ar agor

Rydym bob amser yn ychwanegu ffyrdd newydd o wneud y BBC yn bersonol i chi. Felly cadwch olwg allan amdanyn nhw ar draws y BBC.

Newid iaith: EnglishGàidhlig