Sut mae’r BBC yn defnyddio cwcis?

Diweddarwyd y dudalen: 26 Ionawr 2017

Rydym yn defnyddio gwahanol fathau o cwcis ar gyfer gwahanol bethau, fel:

 • Dadansoddi sut rydych yn defnyddio’r BBC
 • Rhoi profiad gwell a mwy personol i chi
 • Gwybod pan fyddwch wedi mewngofnodi
 • Rhoi i bobl y tu allan i'r DU fersiwn ryngwladol o wefan y BBC (sy’n cynnwys hysbysebion).

Darllenwch ragor i gael gwybod mwy am y gwahanol fathau o cwcis rydyn ni’n eu defnyddio. Os ydych am wneud hynny, gallwch dderbyn neu ddiffodd cwcis y BBC yma.

How_does_the_BBC_use_cookies-.png

Cwcis sydd wir eu hangen

Mae’r cwcis hyn yn gadael i chi ddefnyddio holl rannau gwahanol bbc.co.uk Heb y cwcis hyn, ni fydd modd darparu gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanynt.

Dyma rai enghreifftiau o sut rydym yn defnyddio’r cwcis hyn:

 • Mewngofnodi i’r BBC
 • Cofio gweithredoedd blaenorol fel testun a roddwyd ar ffurflen gofrestru wrth lywio yn ôl i dudalen yn ystod yr un sesiwn
 • Cofio gosodiadau diogelwch sy'n cyfyngu ar fynediad at rai mathau o gynnwys e.e. helpu gyda dewis dulliau rheoli i rieni

Cwcis swyddogaethol

Mae'r rhain yn ein helpu i wneud y BBC yn bersonol i chi. Er enghraifft, os byddwch yn gosod lleoliad ar dudalen hafan y BBC, byddwn yn cofio eich dewisiadau a'ch gosodiadau drwy ddefnyddio cwcis swyddogaethol ac yn eu defnyddio i roi newyddion a thywydd lleol i chi. Maent hefyd yn cofio eich dewis o restr chwarae a ffefrynnau ac yn helpu i gyflawni ceisiadau gennych chi, fel rhoi sylwadau ar flog.

Dyma rai enghreifftiau o'r cwcis hyn:

 • Cwcis Flash, sy’n cael eu storio ar eich gyriant caled, nid ar eich porwr. Mae’r rhain yn ddefnyddiol ar gyfer pethau fel rhewi rhaglen ar iPlayer ac wedyn gwylio o’r fan honno ymlaen yn ddiweddarach.
 • Cofio os ydych chi wedi ymweld â'r wefan o'r blaen fel nad yw negeseuon ar gyfer ymwelwyr newydd yn cael eu harddangos i chi
 • Cofio gosodiadau sy'n cael eu cymhwyso i'r wefan, fel lliw, maint y ffont a’r gosodiad

Cwcis perfformiad

Mae’r rhain yn ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio’r BBC ar-lein, er mwyn ei wella. Ac maent yn rhoi cyfle i ni roi cynnig ar syniadau gwahanol.

Weithiau, rydym yn cael cwmnïau eraill i ddadansoddi sut mae pobl yn defnyddio’r BBC ar-lein. Gall y cwmnïau hyn osod eu cwcis perfformiad eu hunain. Gallwch ddewis peidio â defnyddio'r cwcis hyn yma.

Dyma rai enghreifftiau o sut rydym yn defnyddio’r cwcis hyn:

 • Casglu gwybodaeth am ba dudalennau gwe mae ymwelwyr yn troi atyn nhw amlaf fel y gallwn wella’r profiad ar-lein
 • Rheoli gwallau i wneud yn siŵr bod y wefan yn gweithio'n iawn
 • Profi dyluniadau i helpu i wella gwedd a naws y wefan
Enw'r cwci Ei swyddogaeth

S1

ns_session

ns_cookietest

ns-ux

NO-SA

ckpf_sylphid

Cwcis dadansoddi wedi eu gosod gan y BBC ("iStats")

Mae system dadansoddi'r BBC yn defnyddio cwcis, data ffeilio a chod wedi ei fewnblannu i gasglu gwybodaeth ynglŷn â gweithgaredd ymwelwyd ar wefannau'r BBC a gwasanaethau ar-lein eraill y BBC. Mae'r data sy'n cael ei chasglu yn cael ei hanfon at ComScore, partner dadansoddi'r BBC, i'w dadansoddi ac adrodd arni. Mae'r BBC yn defnyddio'r wybodaeth yma i wella'r gwasanaethau mae'n ei ddarparu i'r defnyddwyr.

Gallwch eu rhoi ymlaen neu eu diffodd yn y gosodiadau cwcis.

Ymchwil Scorecard gan ComScore

Mae ComScore yn darparu'r BBC â gwybodaeth ddadansoddiadol ynglŷn â'n hymwelwyr. Mae'n casglu data ar draffig ac ymwneud ar gyfer y safle, er mwyn darparu cyd-destun cystadleuol o'u perfformiad, yn erbyn y farchnad. Mae'r data yma wedyn yn cael ei defnyddio ar gyfer cyflwyniadau gwerthu, a datblygiadau golygyddol, strategol, busnes a chynnyrch.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae comScore yn defnyddio'r data yma, ewch i Bolisi Preifatrwydd ScorecardResearch.

Diffodd cwcis ScoreCard Research

Nielsen/NetRatings

Quantcast

Mae'r cwmnïau mesur ac ymchwil annibynnol hyn, wedi eu lleoli yn yr UDA, yn casglu data ynglŷn â'r ymwelwyr i safleoedd yn BBC ar ein rhan, drwy ddefnyddio cwcis, data ffeilio a chos wedi ei fewnblannu i'r safleoedd. Mae'r BBC yn defnyddio'r wybodaeth yma i wella'r gwasanaethau mae'n ei ddarparu i'r defnyddwyr.

I beidio derbyn y cwcis yma gan y cwmnïau, defnyddiwch y dolenni isod: 

Diffodd cwcis Nielsen/NetRatings

Diffodd cwcis Quantcast (ar gyfer defnyddwyr rhyngwladol yn unig)

Google DoubleClick

Mae'r BBC yn defnyddio Google DoubleClick i fesur effeithiolrwydd ei ymgyrchoedd marchnata ar-lein.

Diffodd cwcis DoubleClick

Google Analytics

O bryd i'w gilydd, mae rhai gwasanaethau ar-lein y BBC, yn cynnwys apiau symudol, yn defnyddio Google Analytics. Dyma wasanaeth dadansoddiadol ar y we gan Google, Inc. Mae Google Alanytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso defnydd y gwasanaethau hynny a llunio adroddiad i ni. 

Diffodd cwcis Google Analytics

Adobe SiteCatalyst (2o7.net)

Mae Adobe yn defnyddio cwcis, data ffeilio a chod wedi ei fewnblannu er mwyn casglu data ar ran y BBC World Service ynglŷn ag ymwelwyr i safleoedd BBC World Service, yn cynnwys safleoedd newyddion ieithoedd tramor - mae rhestr lawn o rhain i'w gweld ar safle BBC Languages. Mae BBC World Service yn defnyddio'r wybodaeth i olrhain nifer y defnyddwyr ar safloedd World Service ac i helpu i welld gwasanaethau mae'n ei ddarparu i ddefnyddwyr.

Diffodd cwcis SiteAnalyst

Effective Measure

Mae Effective Measure yn darparu BBC Worldwide â gwybodaeth ddadansoddiadol ynglŷn ag ymwelwyr yn y Dwyrain Canol ac Affrica. ae'n casglu data ar draffig ac ymwneud ar gyfer y safle, er mwyn darparu cyd-destun cystadleuol o'u perfformiad, yn erbyn y farchnad. Mae'r data yma wedyn yn cael ei defnyddio ar gyfer cyflwyniadau gwerthu, a datblygiadau golygyddol, strategol, busnes a chynnyrch.

Diffodd cwcis Effective Measure

Optimizely

Mae Optimizely yn defnyddio methodolegau profi ynglŷn â phersonoleiddio i helpu'r BBC i wella profiad ar-lein rhannau o'r wefan. Mae data ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn ymwneud â safleoedd y BBC yn cael ei ddadansoddi i wneud penderfyniadau doeth ynglŷn â sut i wella profiad ymwnelwyr.

Diffodd cwcis Optimizely

Newid iaith: EnglishGàidhlig