Dè am fiosrachadh a dh’fheumas mi mu cookies?

Air ùrachadh: 24 Am Faoilleach 2017

’S e faidhle teacsa beag a th’ air a ghleidheadh air do chompiutar no d’ inneal mobile nuair a thadhaileas tu air làrach-lìn a th’ ann an cookie. Tha sinn gan cleachdadh airson:

  • Cuimhne a chumail air do roghainnean
  • Ar làraich atharrachadh gu d’ ùidhean

 

Tha cookies eadar-dhealaichte ann.

Cookies Ciad Phàrtaidh

Tha iad sin air an stèidheachadh leis an làraich-lìn air a bheil thu a’ tadhal. ’S cha ghabh an leughadh ach leis an làraich sin a-mhàin. Cuideachd, dh’fhaodadh làrach-lìn companaidh eile a chleachdadh airson sgrùdadh ciamar a tha daoine a’ cleachdadh an làraich-lìn aca. Agus stèidhichidh a’ chompanaidh eile seo an cookie fhèin airson sin a dhèanamh.

Cookies Treas Pàrtaidh

Tha iad sin air an stèidheachadh le cuideigin a bharrachd air sealbhadair an làraich-lìn air a bheil thu a’ tadhal.

Uaireannan bidh stuthan a thàinig bho làraich eile mar YouTube no Flickr, ’s a bhios a’ stèidheachadh na cookies aca fhèin, ri fhaicinn air duilleagan a’ BhBC. Cuideachd, ma sgaoileas tu duilleag a’ BhBC gu (me Facebook) tha e comasach dhaibh cookies a stèidheachadh nad bhrobhsair.

Chan eil smachd sam bith aig a’ BhBC air cookies treas pàrtaidh.

Cookies Sanasachd

Tha cuid de làraich-lìn a’ cleachdadh lìonraidhean sanasachd airson sealltainn dhut sanasan a tha gu sònraichte ag amas air do leithid nuair a thadhaileas tu. Dh’fhaodadh e bhith gun urrainn dha na lìonraidhean sin leantainn do bhrobhsadh thairis air làraich eadar-dhealaichte.

Cha bhi sinne a’ stèidheachadh cookies sanasachd dha daoine san RA. Bidh làraich BBC Worldwide mar bbc.com a’ cleachdadh cookies sanasachd ach cha lean iad do bhrobhsadh taobh a-muigh a’ BhBC.

Cookies Seisein

Tha iad sin air an stòradh fhad ’s a tha thu a’ brobhsadh. Tha iad air an dubhadh às d’ inneal nuair a dhùineas tu do bhrobhsair me Internet Explorer no Safari.

Cookies Leanailteach

Tha iad air an sàbhaladh air do chompiutar, mar is trice airson bliadhna no còrr. Chan eil iad air an dubhadh às nuair a dhùineas tu do bhrobhsair.

Tha sinn a’ cleachdadh cookies leanailteach nuair a dh’fheumas sinn fios a bhith againn cò thu thairis air barrachd air aon seisean a’ brobhsadh. Mar eisimpleir, bidh sinn gan cleachdadh airson cuimhne a chumail air do roghainnean airson an ath thuras a thadhaileas tu.

Cookies Adobe Flash

Tha sinne a’ cleachdadh Cluicheadair Adobe Flash airson leigeil leat bhidiothan fhaicinn is geamannan a chluich air a’ BhBC.

Tha Adobe a’ cleachdadh an cookies fhèin airson cuimhne a chumail air do roghainnean agus sgeul a chumail air do bhrobhsadh. Faodaidh tu rian a chumail air Cookies Adobe Flash air làrach-lìn Adobe.

Ionnsaich mar as urrainn dhut seataidhean cookies a’ BhBC atharrachadh an seo. Agus faic mar a chuireas tu stad air do bhrobhsair bho bhith a’ leantainn d’ fhiosrachaidh an seo.

 

 

Teicneolas leanailteach eile

Bidh cuid de làraich a’ cleachdadh leus-lìn, GIFs trìd-shoilleir, tagaichean duilleig agus bugaichean lìn airson tuigse fhaighinn air mar a tha daoine gan cleachdadh agus airson adhbharan sanasachd.

Mar as trice, ’s e ìomhaigh beag trìd-shoilleir a tha unnta a bhios a’ dol an sàs ann an duilleag lìn no ann am post-d. Bidh iad ag obair còmhla ri cookies ann a bhith sàbhaladh dàta mar do sheòladh IP, cuin a choimhead thu duilleag no post-d, dè an t-inneal a bha thu a’ cleachdadh agus càite an robh thu. Tha fios mu bhith gan seachnadh an seo.

Tagh cànan: EnglishCymraeg