Ydych chi’n rhannu fy ngwybodaeth â sefydliadau eraill?

Diweddarwyd y dudalen: 17 Mehefin 2019

Rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth i wella eich profiad. Weithiau, rydyn ni’n rhannu gwybodaeth gyda sefydliadau eraill, er enghraifft:

  • Pan rydych chi’n gofyn i ni neu’n rhoi caniatâd i ni wneud
  • Pan ydyn ni’n defnyddio cwmnïoedd eraill i ddarparu ein gwasanaethau
  • Er mwyn darparu cynnwys a gwasanaethau i chi drwy blatfform sy'n perthyn i bartner
  • Er mwyn teilwra argymhellion y BBC sydd wedi eu noddi ar wefannau cymdeithasol, fel Facebook, Google, Snapchat neu Twitter
  • Os ydych chi tu allan i'r Deyrnas Unedig, mae'n bosibl y gall ein partneriaid hysbysebu ddefnyddio eich gwybodaeth i ddangos hysbysebion i chi ar wasanaethau’r BBC ac mewn mannau eraill ar-lein.
  • Os oed rhaid i ni, yn gyfreithlon, neu os oes rhaid i ni eich amddiffyn chi neu eraill rhag niwed

Pan fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth y tu allan i’r BBC, byddwn yn:

  • Ei rhannu mewn ffordd ddiogel bob amser
  • Gwneud yn siŵr ei bod yn cael ei thrin yn unol â'n haddewid preifatrwydd
  • Sicrhau na fydd cwmnïau eraill yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi gyda'u marchnata eu hunain

Rhannu’ch data o fewn y BBC

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth ar draws gwahanol rannau o'r BBC ar gyfer ymchwil a datblygu, dadansoddi, marchnata neu ddibenion yn gysylltiedig â'r drwydded deledu.

Newid iaith: EnglishGàidhlig