Sut alla i gadw fy mhlant yn ddiogel ar-lein?

Diweddarwyd y dudalen: 15 Awst 2018

Mae 'na lawer o bethau y gallwch chi a’ch plant ei wneud i gadw’n ddiogel ar-lein. Dyma rai dolenni defnyddiol gan y BBC:

Neu ewch i wefan Internet Matters, lle mae cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i sicrhau fod ganddoch chi, fel rhieni, reolaeth dros eich dyfeisiau, gemau cyfrifiadur, mynediad i’r band-llydan a phlatfformau adloniant.

how_can_I_keep_my_children_safe.png

Gwasanaethau ac offer addas i blant ar y BBC

Os ydych chi’n edrych am rywbeth ar y BBC sy’n addas i blant, dyma lefydd da i ddechrau:

Sut ydw i'n gwybod fod cyfrifon y BBC yn ddiogel i fy mhlant?

Mae gennyn ni o bethau mewn lle er mwyn sicrhau fod plant yn ddiogel. Er enghraifft, dim ond enw defnyddiwr (dim eu henw go iawn) a dyddiad geni mae unrhyw blentyn o dan 13 oed yn ei roi wrth gofrestru.

Mae mwy o help gyda chyfrifon y BBC i blant yma.

Os ydych chi'n iau na 13 a thu allan i'r DU

Yn anffodus, ni fyddwch yn gallu cofrestru cyfrif BBC os ydych chi tu allan i'r DU ac o dan 13. Os ydych chi tu allan i'r DU ac â chyfrif plentyn yn barod, ni fydd yn dangos yr un cynnwys plant i chi sydd ar gael o fewn y DU.

Chi sy'n rheoli beth all eich plentyn ei wneud gyda'i gyfrif BBC

Ni all plant o dan 13 oed gael mynediad at rai rhannau penodol heb ganiatâd rhiant neu warchodwr.

Gallwch osod caniatâd wrth greu cyfrif newydd i blentyn. Dilynwch y cyfarwyddiadau.

Os ydych chi eisiau rheoli caniatâd nes ymlaen, y ffordd hawsaf yw os oes gan y ddau ohonoch gyfrifon BBC. Wedyn gallwch gysylltu cyfrif eich plentyn i'ch cyfrif chi a gosod caniatâd unrhyw bryd. Os nad oes gennych chi gyfrif BBC, gallwch gofrestru am un.

Mae'n gyflym ac yn hawdd i'w wneud. Ond nid oes rhaid i chi gael cyfrif BBC i reoli caniatâd. Pan fydd eich plentyn yn ceisio gwneud rhywbeth newydd ar y BBC, fel gadael sylw ar wefan i blant, byddwn yn gofyn i chi gymeradwyo hyn. Byddwch unai yn derbyn e-bost, neu gallwch reoli caniatâd yma.

Mwy o wybodaeth am ganiatâd i blant

Ambell i beth i gadw mewn cof

  1. Mae gwasanaeth plant y BBC weithiau yn casglu gwybodaeth bersonol, fel mae rhannau eraill y BBC sydd i oedolion.
  2. Os welwn ni sylw ar negesfwrdd sy'n gwneud i ni bryderu fod plentyn mewn peryg, efallai y byddwn ni'n anfon y sylw a manylion eraill at bobl all helpu, fel yr NSPCC.
Newid iaith: EnglishGàidhlig