Beth ydych chi’n ei wneud â’m gwybodaeth?

Diweddarwyd y dudalen: 31 Mai 2019

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i wneud y BBC yn well i chi ac i bawb. Mae hynny’n cynnwys pethau fel:

  • Argymell pethau y byddwch chi, yn ein tyb ni, yn eu mwynhau, fel rhaglenni teledu a radio
  • Rhoi gwybod i chi am bethau rydych chi wedi dweud wrthym eich bod chi'n eu hoffi, fel cyfres newydd o’ch hoff sioe deledu
  • Personoli rhannau o'r BBC at eich chwaeth, gan gynnwys negeseuon e-bost, radio, newyddion, iPlayer a cherddoriaeth

Rydyn ni hefyd yn ei defnyddio at ddibenion busnes, rheoleiddio a chyfreithiol, fel:

  • Delio ag unrhyw gais a wnewch neu gynnwys y byddwch yn ei gyflwyno
  • Cysylltu os bydd angen dweud wrthych am rywbeth, fel newid yn ein polisïau neu faterion i'w trafod ynghylch gwasanaeth. Neu i ddweud wrthoch chi os nad yw eich cyfrif BBC wedi cael ei ddefnyddio ers hir ac i ofyn os ydych chi dal eisiau ei ddefnyddio
  • Rhoi'r fersiwn gywir o’r BBC i chi ar gyfer eich lleoliad.

Rydyn ni'n rhannu peth o'ch manylion personol â sefydliad Trwyddedu Teledu, er mwyn gweld os ydych chi'n defnyddio BBC iPlayer ac er mwyn diweddaru ei fas-data. Mae mwy o wybodaeth yma ynglŷn â phryd ydych chi angen trwydded teledu.

Tu allan i’r Deyrnas Unedig?

Os nad ydych chi yn y Deyrnas Unedig, byddwch yn gweld fersiwn ryngwladol gwefan y BBC, bbc.com, sy’n cynnwys hysbysebion. Bydd rhywfaint o’r hysbysebu hyn wedi’i deilwra i chi, yn seiliedig ar sut rydych yn defnyddio bbc.com a safleoedd eraill.

Rhagor o wybodaeth am hysbysebu wedi ei bersonoleiddio.

Newid iaith: EnglishGàidhlig