Alla i ddefnyddio delweddau a sgrinluniau a welir ar y BBC?

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Bydd angen ichi ofyn caniatâd. Dyma sut i wneud...

I ofyn am brynu cipluniau, anfonwch e-bost at dîm Gwerthiant BBC Motion Gallery.

I holi am ddefnyddio lluniau oddi ar wefan Newyddion y BBC anfonwch e-bost at dîm Rhoi Caniatâd y Wefan Newyddion.

I holi am ddefnyddio unrhyw luniau rydyn ni’n berchen arnyn nhw, anfonwch e-bost at Lyfrgell Lluniau’r BBC.

Cofiwch...

Nid ni biau'r rhan fwyaf o luniau a ffotograffau ar wefan Newyddion y BBC. Ond, yn aml, dangosir pwy bynnag sydd biau'r rhain yng nghornel y sgrin. Dyna pam nad ydyn ni’n gadael i chi ddefnyddio lluniau a ffotograffau oddi ar BBC News at ddibenion masnachol.

Newid iaith: EnglishGàidhlig