Ydi hi’n iawn darparu dolen i wefannau’r BBC?

Diweddarwyd y dudalen: 20 Ionawr 2017

Ydi, mae'n iawn i chi gysylltu ag URL ein gwefan ar yr amod nad ydych chi’n defnyddio logo'r BBC. Os ydych chi'n dymuno defnyddio logo’r BBC mae rhagor o wybodaeth yma.

Sylwch hefyd fod allbwn ein gwefan yn newid dros amser, felly gallai'r hyn y byddwch chi’n cysylltu ag ef fod wedi newid neu efallai na fydd ar gael ar ôl cyfnod penodol o amser.

is_it_ok_to_link_to_the_BBC_website.png
Newid iaith: EnglishGàidhlig