Beth ydi'r rheolau ar gyfer rhoi sylwadau a llwytho i fyny?

Diweddarwyd y dudalen: 4 Ebrill 2018

Rydyn ni wrth ein bodd pan rydych chi’n postio sylwadau am eich cynnwys ac yn llwytho creadigaethau i fyny. Ond plîs, peidiwch â gwneud unrhyw beth cas, digywilydd neu anghyfreithlon.

Yn fwy penodol, peidiwch â phostio dim:

 • sy’n amhriodol (sarhaus, ymosodol neu’n aflonyddgar)
 • sydd ddim yn berthnasol (o ran y cynnwys gwreiddiol neu’r sgwrs bresennol)
 • sy’n cynnwys manylion personol (eich manylion chi neu rywun arall)
 • sy’n rhoi plant mewn perygl
 • sy’n anghyfreithlon neu yn annog gweithgaredd anghyfreithlon
 • sy’n ddifrïol (niweidio enw da rhywun)
 • sy’n dirmygu’r llys (unrhyw beth allai effeithio ar ganlyniad achos llys)
 • sy’n tarfu ar hawliau unrhyw un (mae hynny’n cynnwys hawliau preifatrwydd)
 • gafodd ei wneud gan rywun arall, neu sy’n copïo creadigaeth rhywun arall
 • sydd wedi ei bostio er eich lles ariannol (hysbysebu, nawdd, ayyb)
 • nad yw yn Saesneg (oni bai ein bod wedi gofyn i chi roi sylwadau mewn iaith arall)
 • sy’n cynnwys sbam (oni bai eich bod yn rhoi sylwadau ar stori am y cig tun)
 • sydd â dolenni i gynnwys na fedr gael ei weld yn hawdd, nad yw’n ddiogel (feirysau, spyware, paywalls ayyb)
 • sy’n torri ein rheolau ar etholiadau a refferenda
 • neu nad yw’n cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio.

Darllenwch y Telerau Defnyddio yn llawn.

Newid iaith: EnglishGàidhlig