ینگ احتیاط سیزلیگی باعث یوزبیرگنینی تاکیدله گن

رسمیلرنی ایتیشلریچه مسافر تاشوچی 303 تور موتری کابلدن شمالی بغلان ولایتی کیته یاتگن پیتی شمالی سالنگ یولیده بیرنیچه کیچک موتربیلن توقیشگن نتیجه ده 32 کیشی قربان بولگن. محلی رسمیلر اوشبو ترافیکی حادثه هیدوچی نینگ احتیاط سیزلیگی باعث یوزبیرگنینی تاکیدله گن