نوروزده نوایی روحی

امیر علیشیر نوایی
Image caption مزار شریف شهریده گی حضرت علی روضه مبارک نینگ تیموریلر دوریده کی قیته قرولیشیده امیرعلیشیر نوایی نینگ حصه سی کته بولگن

افغانستان شمالیده کی بلخ ولایتینینگ مرکزی مزار شریف شهری هر ییل عنعنوی روشده ، نوروز کونلرینی خاص طنطنه لر بیلن نشانلیدی

شو جمله دن ، قیزیل گل بیرمی و حضرت علی گه منسوب بولگن مقبره ده علم یا جهنده کوتریش کبی مراسملر

اما بو ییلکی نو روز طنطه لری اوزیگه خاص فرهنگی بیر توس آلگن ایدی

بونگه سبب ایسه مملکت شمالده ، امیر علی شیرنوایی نامی آستیده ، نوروز مناسبت بیلن ایککی کونلیک دستور نینگ یولگه قویلگنی ایدی

ایککی کونلیک اوشبو دستورده ایسه ، اوغلاق ، پهلوان لیک ، سوملک پشریش ، محلی و خارجدن کینلگن هنرمندالرکنسرتلری و شعر و مقاله خوانلیک اورن آلگندی

مذکور محفل تدبیرکارلری ایسه ، اوزبیک و ترکمن بولگن ، عالی اوقویورت اوقتوچیلری ، شاعر یازوچیلر بولگن و مالی جهتدن ایریم سیاسی حزبلر تمانیدن حمایه ایتیلگن ایدی

اوشبو احتفاللر ایسه ، نوروزدن بیرکون مقدم ، نوایی هیکلی اورنه تیلگن خیابان نینگ آچیلیش مراسمی بیلن باشلندی

کیین ایسه نوایی نامیده گی اوغلاق تیمی هم ، مملکت شمالیدن کیلگن باشقه اوغلاچیلربیلن رقابت قیلشدی ، نتیتجه ثمرگه ایتگن اتی اوغلاق دن تورته سی ایسه ، فقط نوایی اوغلاق چیلری تمانیدن ثمره گه ایتگن .

Image caption نوروز مناسبتی بیلن نوایی نامیده کی مراسملر نسینگ بیر قسمیده اوغلاق اویینی هم بولیب اوتگن

شونینگ دیک نوایی نینگ سمیناریده هم اونینگ ایجادیاتی و حیاتی حقیده گی مقاله و تحقیقات آلیب بارلگن موضوع لر بحث ایتلدی.

شونینگ دیک بوتون افغانستان شمالیدن دعوت ایتیلگن محلی موسیقیچیلرو کابل وباشقه ولایت لردن کیگن هنرمند لرهم کنسرت اجرا قیلشدی

کنسرت سونگیده ، ترکیه دن کیلگن بیرگروه موسیقیچی هم اوز مخلصلری گه بیرمانه فضا نی یره تیش نیتیده مخصوص موسقی کنسرتلرینی اجرا گه قویدیلر

. کنسرت نینگ نهایه سیده کیکسه عیاللرتمانیدن پشریلگن سوملک اوزبیکانه طعام نامی محفل اشتراک چیلریگه ترقه تیلدی