آلمان لیکلر آلتی افغان عسکرنی اولدیردی

قندوز
Image caption حادثه افغانستان شمالیده گی قندوز ولایتی نینگ چاردره تومنیده روی بیرگن.

افغانستان شمالیده گی قندوز ولایتده آلمان لیک حربیلرتمانیدن سهوا نشان گه آلینب آلتی کیشی افغانستان لیک عسکرلر هلاک ایتلگن.افغانستان لیک حربی لر ناقرار چهار دره ولسوالیگدن قندوز شهریگه کیله یاتگان پیتی دشمن دییه گمان ایتلب نشان گه الینگن.

کیچه قندوز ولایتده عصیانچی طالبلر و ایساف دایره سیده گی آلمان حربی لری اره سیده یوز بیرگن اتشمه لرده اوچ کیشی آلمان لیک عسکر هلاک ویتی کیشی ایسه یره لنگندی.اوشبو واقعه، قندوز ولایتده آلمان لیک حربی لرگه قرشی عصیانچی طالب لر تمانیدن اویشترلگن هجومدن بیرنیچه ساعت اوتیب یوز بیرگن.

بوندن بیرکون آلدین قندوز ولایتی نینگ چهار دره ولسوالیگده طالبلر و آلمان حربی لری آره سیده یوز بیرگن توقنه شولرده اوچ کیشی آلمان عسکری هلاک بولدی و 7 کیشی المان لیک حربی لر ایسه یره لنگندی.

قندوز ولایتی نینگ والی سی انجنیر محمد عمر جنابلریگه کوره، افغانستان خوف سیزلیک کوچلریگه عاید موتر چهار دره ولسوالیگدن قندوز شهریگه کیله یاتگان پیت، دشمن کوچلری دیب گمان ایتلب آلمان لیک حربی لر تمانیدن اوققه توتیلگن.

نتیجه ده 6 کیشی افغانستان لیک عسکرلر هلاک بولیشگن و ایککی کیشی ایسه یره لنگن.آلمان حربی لیگی گه گوره، اولر کاروانیگه یقین لشه یاتگان ایککی موتر گه توختتش فرمانی بیرلگن اما موتر لر اونگه اعتبار بیرمه گن لیگی اوچون اوققه توتیلگن.

آلمان حربی لیگی ایسه بوندی حادثه یوز بیرگندن افسوسده ایکن لیگی و بو موضوع جدی بیر شکلده تیکشرلیشی نی ایتماقته.

افغانستان مدافعه وزیرلیگی هم آلمان حربی لری تمانیدن 6 کیشی افغانستان لیک عسکرلرنی خطا گه یول قویب اولدرگن لیک لرینی قاره لب چیقدی. افغانستان مدافعه وزیرلیگی سوزچی سی محمد ظاهر عظیمی گه کوره ، بو خطا گه قندی قیلب یول قویلگن لیگی تیکشرلماقته.

"تناوون توشدن کیین ساعت التی یرملرده، بیز نینگ کوچلرمیز لوژستیکی تامینات اوچون تشقریگه چیقیشگن، عینی پیت ایساف دایره سیده فعالیت الیب باره یاتگان آلمان لیک حربی لر تمانیدن اوققه توتیلب شهید بولیشگن، بیز بو حادثه نی قاره لی میز و خارجی حربی لردن بو نی تیشکریشلریینی ایستی میز." دیدی افغانستان مدافعه وزیرلیگی سوزچی سی ظاهر عظیمی.

کوچلرآره سیده هماهنگلیک

شونینک دیک عظیمی جنابلری بوندی خطالرگه یول قویمس لیک اوچون خارجی حربی لر کوپراق دقت قیلیش لری کیرک لیگی نی هم تاکید له دی.

"بیز خلقرا کوچلردن ، اوز عملیات لری جریانیده منه شوندی حادثه لر یوز بیرمس لیگی اوچون اوز فعالیت لرینی کوپراق هم آهنگ لشتریش لرینی ایستی میز." دیدی عظیمی جنابلری.

چهار دره ولسوالیگده آلمان لیک حربی لر و طالبلر آره سیده یوز بیرگن آتشمه لرده ایسه کمیده بیر کیشی طالب لرنینگ محلی قوماندانلریدن هم اولدرلگن لیگی ایتلماقته.

قندوز ولایتی نینگ پولیس باشلیغی عبدالرزاق یعقوبیگه کوره، چهار دره ولسوالیگی یقنیده آلمان لیک حربی لرنی بیر موتری یول یانیده اورنه تیلگن ماین گه دوچ کیلیشدن کیین آتشمه لرباشله نیب کیتگن.

آلمان مدافعه وزیرلیگی گه کوره، طالب لر و المان لیک حربی لر آره سیده بیر ساعت گه یقین شدت لی آتشمه لر دوام ایتگن اما اوندن کیین ایسه پراگنده آتشمه لر باشله نیب کیتگن.

قندوز ولایتی نینگ خوف سیزلیک مسوللری اوشبو آتشمه گه 200 گه یقین عصیانچی طالب لر قتنشگن لیگی نی ایتیشماقته.

قندوز ولایتی نینگ چهار دره ولسوالیگی افغانستان شمالیده گی ناتینچ منطقه لردن سنه له دی، اوشبو ولسوالیکده کوپ سانده عصیانچی طالبلر یشرنگن لیگی ایتله دی.