ملی بودجه پارلمان کینگاشی تمانیدن تصدیق لندی

افغانستان پارلمان کینگاشی 1389 ییل نینگ ملی بودیجه سینی اکثریت اواز بیلن تصدیق له دی اما ملی بودجه نینگ توازن سیزلیگی اورغوله نیب بوندن آلدین پارلمان کینگاشی تمانیدن رد ایتلگن ایدی.

تصدیق لنگن ینگی ییل بودجه ده ملت وکیللری نینگ تکلیف اساسیده ایریم اوزگریشلر کیلتریلگن شوباعث ملی بودجه 192 میلیارد افغانی دن 209 میلیارد افغانیگه چه کوپیتریلگن.

کوپگینه جنجلرگه سبب بولگن افغانستان ملی بودجه سی ملت وکیللری تمانیدن ایلگری سوریلگن تکیلیف ماس ایریم اوزگریش لر کیلتاریلیشی بیلن هم نهایت پارلمان کینگاشی نینگ تصدیقدن اوتدی.

ولسوال لیک و چیکه حدودلرده قیته قوریش وراجلنیش کبی برناماه لرگه کوپراق اعتبار بیریلشی عینی حالده ناگرانلر وشهیدلر آیلیک لرنی کوپیتریلیشی ملت وکیللری نینگ اساسی ایتسک لریدن عبارت ایدی.

شونگه قوشیمچه کابل عالی اوقویورت استادلریگه باش پناه قوریش ومسجد بینا لرینی آبادانلشتریش اوچون ایترلی مبلغ اجره تیلیب جاری ییل بودجه سده کیترتیلیشی هم ملت وکیللری تمانیدن ایلگری سوریلگن تکلیف لرنینگ بیرقسمی بولگن.

ملت وکیللری نینگ طلبلریگه ماس قیته کوریب چیقلگن افغانستان ملی بودجه سیده اجره تیلگن مبلغ 192 میلیارد افغانیدن 209 میلیارد افغانیگه چه کوتاریلگن.

اما شوندی بولشگه قره مسدن ایریم ملت وکیللری تصدیق لنگن ملی بودجه نی ینه هم توازن سیز دیب، یلگری سوریلگن ایریم تکیلیفلر اینابتگه الینمه گنینی تاکیدله دی.

کوپگینه قرمه قرشی فکر لردن سونگ، ملی کینگاش ریسی محمد یونس قانونی حکومت تمانیدن یوباریلگن بودجه نی اکثریت اواز بیلن تصدیق لنگنینی اعلان ایتدی

جار ی ییل نینگ ملی بودجه سی بوندن قریب اوچ هفته الدین هم پارلمان کینگاشیگه یوباریلگندی .

اما اکثر ملت وکیللری بوتون ولایتلرده عملی بولیشی ریجه لشتریلگن قیته قوریش وراوجلنیش کبی برنامه لرده تینگ مبلغ اجره تیلمه گنینی قتیغ قاره لب ملی بودجه نی رد ایتگن ایدی.

افغانستان مالیه وزیرلیگیگه کوره ییل لیک بودجه ده اجره تیلگن مبلغ نینگ 116 میلیارد افغانیسی عادی بودجه اوچون بولیب 98 ملیاردی ایسه رواجنلیش برنامه لریگه صرف له نیشی ریجه لشتریلگن.

مالیه وزیرلیک رسمیلرنی بیلدرشچه ملی بودجه اوچون اجره تیلگن مبلغ نینگ اوچ دن ایککی قسمی یاردمچی دولتلر تمانیدن بیریله دی.