طالبلرامریکالیکلرقرارگاهی گه هجوم قیلدیلر

Image caption بیرنیچه ساعت دوام ایتگن قوراللی توقنه شوده 7 عصیانچی هلاک ایتلگن، خارجی کوچلردن 5 نفری یاره لنگن.

طالبلر امریکا نینگ افغانستانده گی ییریک حربی قراگاه لریدن بیری-بگرامگه هجوم قیلدیلر.ناتو ایتکچیلیگیده گی کوچلر سوزچی سیگه کوره، بیرنیچه ساعت دوام ایتگن قوراللی توقنه شوده 7 عصیانچی هلاک ایتلگن، خارجی کوچلردن 5 نفری یاره لنگن.

سه شنبه کونی طالبان تمانیدن کابل مرکزیده گی اویشتیرلگن خودکش بمب هجومیده 18 آدم ، جمله دن 6 ناتو عسکری هلاک بولگندی.

کابلده گی بی بی سی مخبر نینگ معلوم قیلیشچه ، امریکا نینگ افغانستانده گی اینگ کوچلی حمایه لنگن و ییریک حربی قرارگاه لردن بیریگه طالبلر هجومی اوته ققشتقیچ بولگن.

عصیانچیلرنینگ کیچیک گروهی کابل شمالیده گی بگرام هوا قرارگاه گه چهارشنبه کونی ایرتلب ساعت 3ده موترلرده کیریشگه اورینگنلر.

قرارگاه گه یقینلشرایکن طالبلر اوتوماتیک قوراللر و قول بمب لرینی ایشگه سالگنلر.

ناتو کوچلری سوزچی سی نینگ ایتیشچه ، قوراللی توقنه شو ده 7 عصیانچی هلاک بولگن و بیش خارجی عسکر یاره لنگن.

حربی قرارگاه بنالری ضرر کورگن ایسه-ده ، طالبلر قرارگاه ایچکری سیگه کیره آلیشمه گن.

طالبان حرکتی هجوم اولر تمانیدن صادر ایتلگنینی ایتگن.

طالبان سوزچی سیگه کوره، هجومده 20 انتحاری هجومچی اشتراک ایتگن.محلی پلیس مذکور ادعانی رد ایتگن.

بگرامده مینگلب خارجی عسکرلر جایلشگن.اوشبو حربی قرارگاه ده افغانستانده یمان آتلیق بولگن حبسخانه موجود.

بو حبس خانه ده طالبلر و باشقه خارجی جنگری لر سقلنه دی . اوشبو قماقخانهده سقلنه یاتگن محبوس لرنینگ قیناق لرگه توتیلیشی حقیده تنقید لر موجود.