"طالبان برگ متالدن آرتگه چیکنیشگن"

Image caption برگ متال ده گی امریکا لیک کوچ لر بوندن آلتی آی مقدم منطقه نی ترک ایتگن ایدی لر .

افغانستان شرقیده گی چیگره پلیس کوچلریگه کوره نورستان ولایتی نینگ برگ متال تومنیده هجوم قیلگن طالبان ، ناتو کوچلری هوا هجومی آرتیدن آرتگه چیکنیشگن.

افغانستان شرقیده گی چیگره پلیس باشلیغی محمد زمان مموزی نینگ ایتیشچه، پلیس کوچ لری سوراوی بیلن ناتو اوچاق لری طالبان یغیلگن منطقه نی هوا دن هجومگه توتگن.

مموزی جناب لریگه کوره ، مذکور عملیات نتیجه سیده کمیده 20 کیشی عصیانکارهلاک بولیب قالگن لری ایسه چیگره نینگ نریگی تمانی ، پاکستانگه کیتیشگه مجبور بولیشگن.

نورستان ولایتی نینگ برگ متال تومنی پاکستان بیلن چیگره ده توشگن.

افغان پلیس کوچلری و طالبان عصیانکار لر آره سیده جنگ لر آلتی کوندن بویان عینی منطقه ده دوام تاپیب کیلگن.

مموزی جناب لری برگ متال منطقه سیده گی حاضرکی وضعیت نینگ تینچ بولگنی بیراق جنگ لر قیته باشلنیشی ممکن لیگنی اگاه لنتیرگن.

ناتو کوچلری افغان پلیس کوچلری استگی اساسیده هوا هجوم لرینی عملگه آشیرگنلیک لرینی تصدیق لهگن.

افغان پلیس کوچلریگه کوره "یوزلبچه عصیانچی" چیگره نینگ نریگی تمانیدن برگ متال تومنیگه هجوم قیلیب ، منطقه ده گی دولت بنا لرنی نظارت آستیده آلیشنی نیت قیلگن ایکن.

پلیس گه کوره عصیانکار لرنینگ اوشبو عملیاتی رهبرلیگی پاکستان لیک طالبان قوماندان لریدن بولمیش ملا فضل الله تمانیدن باشقرلگن.

نورستان ولایتیده گی برگ متال تومنی بوندن اوللر هم قطار زوروانلیک لرگه شاهد بولیب کیلگن .

اوشبو منطقه ده جایلشگن امریکا لیک کوچلر محلده گی اهالی و طالبان آره سیده گی کیلشو لر اساسیده منطقه نی آلتی آی اول ترک ایتگن ایدی.