پارلمان سیلاولرده گی 85 نامزادقورالی گروه لری بیلن علاقه سی بار

Image caption جنایی ایشلرده قولی بولگن شخص لر و یاشی 25 دن آشمه گنلر مملکت ده بولیب اوته یاتگن سیلاولرده قتنشیش حقیگه ایگه ایمسلر.

افغانستان سیلاولر شکایت کمیسیونی گه کوره کیله سی افغانستان پارلمان سیلاو لری نامزاد لریدن اونلب کیشی، ناقانونی فعالیت قیله یاتگن قورا للی گروه لر بیلن علاقه لری بارلیگیده عیب لنگن.

اوشبو عیبلنگن شخص لر بیش کون ایچیده اوزلریدن حمایه ایتیش اوچون افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیونیده حاضر بولیشی لازم.

مستقل سیلاولر شکایت کمیسیونی پارلمان سیلاوی نامزادلری اوستیدن تیکشیرولر نی کیله جک 2 هفته ایچیده توگه تیشی نی معلوم قیلگن.

افغانستان اساسی قانونی گه کوره جنایی ایشلرده قولی بولگن شخص لر و یاشی 25 دن آشمه گنلر مملکت ده بولیب اوته یاتگن سیلاولرده قتنشیش حقیگه ایگه ایمسلر.

سیلاولرشکایت کمیسیونینیگ اعضا لریدن بیری احمد ضیا رفعت قوراللنگن ناقانونی گروه لرگه علاقه سی بولگن نامزاد لر نی تیکشیریش اوچون بیر کمیسیون تشکیل ایتیلگن لیگینی ایتدی.

اوشبو کمیسیون ایچکی ایشلر، مدافعه وزیرلیگی، ملی تینچ لیک اداره سی همده سیلاو کمیسیونی نماینده لری دن عبارت دیر.

رفعت جناب لری اوشبو کمیسیون تیکشیریش لری نهایه لنگن لیگینی ایتیگن.

تیکشیرو نتیجه لر گه کوره سیلاو لر قانوننی نینگ 7 ینچی و 12 ماده سی گه اساسا نامزاد لردن 85 نفری ناقانونی فعالیت قیله یاتگن گروه لر بیلن علاقه سی بارلیگی انیق لنگن.

احمد ضیا رفعت اوشبو شخص لر افغانستان نینگ 18 ولایتی دن بولگنینی ایتب لیکن اولرنینگ کیمی لیگی حقیده باشقه هیج قندی معلومات بیرمه گن.کمیسیونگه کوره بو 85 کیشی آره سیده عیال موجود ایمس.

رفعت جناب لری نامزاد لر اوستیدن آلیب باریله یاتگن تیکشیرو لر نتیجه سی انیق لنمه گونگه قدر اوشبو شخص لر نینگ اسم لری آشکار ایتیلمس لیگینی تاکیدله دی.

شکایت لر کمیسیونی گه کوره نامزاد شخص لرنینگ ناقانونی گروه لر ده اعضاایکن لیگی اثبات لنگن حالده ،مستقل سیلاولرکمیسیونی روی خطی دن آلیب تشله نه دی و سیلاو ده اشترا ک ایتیش حقی دن محروم بوله دی .

عینی حالده شکایت لر کمیسیونی افغانستان محکمه سی تمانیدن عیبدارلیگی اثبات بولمه گن نامزادلر هیچ بیر حالتده نامزادلر روی خطیدن آلیب تشلنمس لیگی نی ایتیب اوتدی.

شکایت لر کمیسیونی تیکشیریش ایشی نینگ نتیجه لری جوزا آیی نینگ 20 سیگه قدر معلوم بولیشی کوتیلماقده