اون بیش عصیانچی حبسگه آلینگن

Image caption تروریست لیک فعالیتلریگه عیبلنیب اوشلنگن کیشلرنینگ بیری روسیه لیک بیری تاجکستانلیک وبیری هم پاکستان لیک بولگن

افغانستان حکومتی گه کوره تیرگاوگه آلینگن اوشبو عصیانچیلر تورت ترروریست لیک گروه گه علاقه دار بولیب بیری روسیه لیک وبیری هم تاجکستان لیک بولگن.

یر پاکستان لیک هم اوشبو اون بیش عصیانچی مابینیده موجود لیگی تاکیدلنماقده.

افغانستان حکومتی تورت تروریست لیک گروه گه علاقه داربولگن ، اون بیش عصیانچینی کابل ولایتی نینگ تورلی منطقه لریدن اوشلنگنینی خبربیردی

رسمیلرنی ایتیشچه عصیانچیلیک فعالیتیگه عیبلنیب تیرگاوگه الینگن کیشلرایسه ملی مصلحتی جرگه نینگ نشانگه توتیب جرگه امنیتی نی بوزیش نیتیده ایکن.

عینی حالده ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ سوز چیسی زمری بشری ایککی هفته جریانیده یتی یوزگه یقین راکت اوقینی هم کابل ولایتی نینگ تورلی منطقه لریدن کشف وظبط ایتلگنینی معلوم قیلدی.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی گه کوره ترورریست لیک ترماغیگه علاقه دار عیبی بیلن حبسگه الینگن کیشلرنینگ اوچته سی بیرگروه باغلیق بولیب جرگه عرفه سیده کابل شهریدن توتیلگن.

افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی نینگ سوزچیسی زمری بشری حبسگه الینگن روسیه لیک نینگ پاکستان ده درس کوریب کینچه لیک ایسه افغانستانده قیتگنینی تاکیدله دی.

شونینگ دیک بشری جنابلری ایکنچی گروپ نینگ اعضالریدن برینی ملی مصلحتی جرگه سی نینگ ایکنچی کونیده جرگه محوطه سیدن وباشقه ایکته سینی هم کابل شهریدن تیرگاوگه الینگنینی معلوم قیلدی.

اما جرگه ایچکریسدن اوشلنگن عصیانچی نینگ کیم بولگنی باره سیده معلومات بیرشدن باش تارتدی.

ایچکی ایشلرو زیرلیگی نینگ سوزچیسی زمری بشری اوشبو تورت گروپ اعضالیگیده بولگن کیشلرنی فرقلی تروریست لیک ترماغلرگه علاقه لی دیب، اما اولرنینگ اساسی هدفی انتحاری هجوم اویشتریب وراکت اوقی بیلن جرگه امنیتنی بوزیش نیتیده ایکنینی ایتدی.

اوچینچی تروریست لیک گروپ اعضالیگیده بولگن توقیز کیشی قورال اسلحه وانتحاری واسکتلر بیلن جهازلنیب کابل شهریگه کیریب کیله یاتگن پیتی پولیس کوچلری تمانیدن اوشلنگن.

رسمیلر ایسه اولرمابنیده هم بیرنیچه خارجیلر بارلگینی تاکیدله مادقده.

ملی تینچلیک جرگه سی نینگ برینچی کونی راکت اوقی بیلن نشانگه توتیلیشی یولگه قویلگن خوف سیزلیک چاره تدبیرلری نینگ سوال استی قویب افغانستان حکومتی کوپ گینه تنقیدلر بیلن دوچ کیلدی

افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی تروریست لیک فعالیتلری بیلن عیبله نیب حبسگه الینگن شخصلرنی قیسی بیرتروریست لیک گروه علاقه دار بولگنی باره سیده معلومات بیرمه دی.

اما اولرنینگ بعضی لرینی افغانستاندن تشقری انیقسه پاکستان توپراغیدن تروریست لیک فعالیت لرینی رهبرلیک قیله یاتگن ترماغلرگه علاقه دار بولگنینی تاکیدلیدی.