مارجه ولسوال لیگیدن اهالی کوچیب چیقماقده

بوندن قرییب بیش آی آلدین افغان و خارجی کوچ لر بیرگه لیکده هلمند ولایتی نینگ مارجه ولسوال لیگیده طالب لر نی منطقه دن چیقریش اوچون بیر عملیات یولگه قویلگن ایدی .

عملیات طفیلی اوشبو ولسوال لیک نینگ مینگلرچه اهالیسی لشکرگاه و باشقه ولسوالیک لرگه کوچیب کیتیشگه مجبور بولگن ایدی لر .

اوروش لر نهایه لنگندن سونگ، اهالی دن کوپچیلیگی، مارجه گه قیته جایلشگن ایدی . ایندی لیکده قریب 5 آی دن سونگ مارجه اهالیسی ینه بیر بار اوز اوی لرینی ترک ایتیب چیقیش گه مجبور بولگن.

مارجه ولسوالیگی دن مهاجر بولیب چیقه یاتگن اهالی مهاجر بولیشلریگه سبب ناتینچلیکلر همده خارجی و طالب لر تمانیدن ازیت بولیش لرینی سبب قیلیب کورسه ته دی لر.

لیکن هلمند ولایتی نینگ مسو ل لری مارجه اهالی سی نا تینچ لیک لر طفیلی منطقه نی ترک ایتیب چیقیشلری حقیده گی سوز لر نی قبول قیلیشگه تیار ایمس، اولرگه کوره مارجه ولسوال لیگی مخدره مواد لر چیقریب بیروچی مرکز لر دن بیری بولگن و محل یشاوچیلری نینگ کوپچلیگی مخدره ماده لر قاچاقی بیلن شغله نوچیلر بولگن.

هلمند ولایتی نینگ معاونی عبدالستار میرزکوال گه کوره مخدره ماده قاچاقچی بیلن بند بولگن کیشلرنینگ تجارتی ضررکورگنی طفیلی محلنی ترک ایته دیلر.

قیزل هاج تشکیلاتی نینگ ایتشیچه اوتگن آیده قریب بیش یوز عایله تاتینچلیک لر سبب مارجه ولسوال لگینی ترک ایتیب لشگرگاه یوز کیلترگن.

اوشبو منبع نینگ معلوم قیلشچه محلنی ترک ایتگن عاییله لرنینگ کوپ چیلیگی اوی کرایه سینی تولش امکانیتیگه هم ایگه ایمسلر.

شو طفیلی اوشبو عایله لر ویرانه ودشتلرگه کون کیچیریب کیلماقده لر.

شو قیین چیلیک لر بیلن بیرگه هوا ایسیغ لیگی اهالی نینگ قیینچلیک لرینی آرتیرگن.

قیزل هاچ تشکیلاتی نینگ ایتیشیچه، حاضرگه قدر اوز اوی جایلرینی ترک ایتگن اهالی گه هیچ قندی یاردم بیریلمه گن.

عین حالده تشکیلات مسوللری اوز اوی جایلریدن بدرغه بولگن عایله لر نینگ سانینی انیق لش اوچون تیکشریشلر یولگه قوییلگن لیگینی معلوم قیلگن.

هلمند ولایتیده یولگه قوییلگن مشترک ناملی عملیات دن آلدین خارجی کوچلرنینگ قومندانلری، مارجه عملیاتی فقط گینه طالب لرنی چیقاریش اوچون ایمس بلکه اهالی نینگ یوره گینی قازانیش اوچون یولگه قوییلیشینی ایتگن ایدی.

حال بوکی اوشبو عملیاتلر نینگ نتیجه سیدن مارجه اهالی تورلی خیل قینچلیک بیلن یوزمه یوز بولگنی ایتله دی