افغانستانگه، جاپان دولتیدن هیات کیلگن

افغانستان پایتختی کابلده جاپان دولتیدن بیر هیات کیلگن ، اولر افغانستانگه اوشبو اولکه یاردم لری طرز لری حقیده افغان مقام لری بیلن بحث لشیب صحبت آلیب باره دی لر.

افغان مقام لری ایتیشیچه، جاپان دن کیلگن هییت لر بیلن اولتیریشده، سونگی توقیز ییلده افغانستانگه قیلینگن یاردم لر تیکشیریب چیقیله دی.افغانستان دولتی ینگی قرش لری و برنامه لری نی جاپان دولتیگه ایلگری سوره دی.

جاپان دولتی امریکادن سونگ افغانستانگه اینگ کتته یاردم بیروچی دولت لر دن حساب لنه دی ، اوشبو اولکه کیله جک 5 ییلده افغانستان گه 5 میلیارد دالر یارد بیریشنی وعده قیلگن.

افغانستان مالیه وزیریگه کوره جاپان دولتی دن کیلگن نماینده لر بیلن صحبت آلیب باریش اوچون افغانستان نینگ سکتوری وزیرلیک لرینینگ نماینده لری هم اشتراک ایتماقده . هر بیر وزیرلیک اوز بولیمی تمانیدن توزیلگن برنامه لرینی، جاپان دولتی نینگ یاردم لر نی جلب ایتیش اوچون ایلگری سوره دیلر .

مالیه وزیرلیگی نینگ معاونی مصطفی مستور افغانستان حکومتی اوشبو دولتدن کیله جک بیش ییللیک یاردم لرینی افغانستان نینگ کتته تمل برنامه لریده صرف لشینی ایستشینی ایتگن .

جاپان دولتی کیله جک بیش ییلده افغانستانگه، بیش میلیارد دالر بیریشی نی معلوم قیلگن .اوشبو دولت یاردم لری ، اوقیش ساحسیده ، امنیت نی تامین لش ، سابق عصیانچی طالب لر گه ینگی تینچ حیات باشلشی ، شو بیلن بیرگه زراعت نی کینگی تیریش و افغانستان ده اقتصادی تمل برنامه لر نی یولگه قوییشده ایشله تیلیشی کوزده توتیلگن.

اوشبو یاردم نینگ بیر قسمی، قرییب 5 میلیون دالر آلدینگی آی کابل ده گی بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ مخصوص قوریلمه لریگه تاپشیریلدی.

جاپان نینگ خلقرا یاردم لر مسولی سدو شیما گه کوره جاپان حکومتی ، افغانستانگه کورسه تیله دیگن یاردم لر توغری یولگه قویلیشی یاکی صرف له نیشی اوچون افغان لر نینگ ایستک لری و احتیاجلری اینابتگه آلینه دی

جاپان دولتی اقتصادی جهت دن افغانستانگه اینگ کته یاردم لر نی کورستیب کیلگن مملکت لر دن بیریدیر .جاپان دولتی افغانستانگه بوندن آلیدن هم سونگی توقیز ییل مابینیدن

افغانستان دولتی هر دایم خلقرا یاردم لر اوشبو اولکه نینگ دولتی اداره لری آرقلی عملگه آشیشینی ایتیب کیلگن، لیکن افغانستانگه کتته یاردم لر بیروچی منبع لر اوشبو سوزلرگه اعتبار قرتمی کیلگن

کورینیشیچه افغانستان دولتی اداره لری ده گی فساد باعث ، یاردم بیروچی منبع لر افغانستان دولتیگه توغریدن توغری یاردم بیریشگه قیزیقمیدی.