عادی اهالی تلفاتینینگ کمه ییشی عصیانکارلیکنی کمه یتیره دی

افغانستان ده کی  امریکا لیک کوچلر
Image caption عادی اهالی تلفاتی افغانستانده کی خلق اره سیده کوپ گینه ناراضلیکلر گه سبب بولیب کیلگن

امریکا تدقیقات مرکزیگه کوره ، افغانستانده عادی اهالی نینگ هجوملرگه نشان بولیشینی کمه یتیریشگه قره تیلگن سیاست ، عصیانکارلیک هجوملرینی هم کمیتیریشی کیرک.

افغانستان بوییچه تورت مینگدن ارتیق انسان ننیگ اولدیریلیشی حاللرینی تیکشیرگن اقتصادی تدقیقاتلر ملی دفتریگه کوره ، عصیانکارلیک هجوملری آستیده قصاص آلیش ایستگی یاته دی . شو باعث تینچ اهالی اره سیده قربانلر قنچه کم بولسه ، عصیانکارلر هجوملری هم شونچه لیک کمه یه دی .

اقتصادی تدقیاتلر ملی دفتری افغانستان دن تورلی منطقه لردن روی بیرگن تورت مینگ دن زیاد اولیم حاللرینی تحلیل قیلیب خلاصه چیقارگن.

اشبو حسابات ، تورت منیگ عادی اهالی تلفاتی و امریکا رهبریتی آستیده کی کوچلر نینگ عصیانچیلر بیلن قیلگن 25 مینگ توقنه شوولریینی مطالعه قیلیب چیققن.

ترقه تیلگن حسابات نتیجه لری عادی اهالی تلفاتی بیلن عصیانکارلیک هجوملری اورت هسیده کی رابطه گه انسان دقتینی تارته دی .

مثال اولراق ، ایککی تینچ اهالی وکیلی اولدیریلگن منطقه ده اوشه واقعه دن کیینگی بیر یریم آی ایچیده آلتیته عصیانکارلیک هجومی صادر ایتیلگن. سسببی- عادی آدملر هلاک بولیشی ارتیدن قشلاق هلی هم اوچ الیش قصدیده عصیانکارلر صفیگه قوشیله دیلر.

افغانلر کونگلینی قازانیش اوچون امرکیا و ناتو کوچلری نینگ سابق قوماندانی جنرال استانلی مک کرستال پیتیده تینچ اهالی آره سیده اولیم حاللرینی کمه یتیریش ریجه لری باشلنگن ایدی.

جمهور رئیس اباما و امرکیا دولتیده کی باشقه یوقاری مرتبه لی رسمیلر حقیده کی مطبوعات صحبتی ارتیدن، ایشدن کیتگن جنرال مک کرستال ننیگ استراتیژی سی اوشبو حسابات ارقه لی آقلنگن.

افغانستان ده کی ناتو اتفاق کوچلر نینگ هوا هجوم لری ف عادی اهالی اره سیده اینک کوپ تلفات یره توچی عامللردن سنه له دی .

شو باعث جنرال استانلی ممک کرستال ناتو کوچلری ننیگ باش قوماندانی لیک لوازیمیدن چیتله تیلگنیدن آلدین اوتکن یازده ، اوزی نینگ عادی افغانلر کونگلینی قازانیش استراتیزی سینینگ بیر قسمی اولراق هوا هجوم لری خصوصده کی قاعده نی اوزگرتیردی.

یعنی او بیر تورلی هوا یی بمباردمان لر خصوصیده کی موجود قاعده لرنی چیکلنتیردی

ینگی قاهده بوییچه خلق ارا کوچلر بیواسطه خوف آستیده بولمه گن ده ، عادی اهالی یشیدیگن مکان لرده هوا هجوملری و زمبرک یا هاوان آتیلیشنی منع ایتگن ایدی.

بو ایسه کوپگینه افغانستاند هیک خلق ارک وچلر دایره سیده فعالیت یوروتوچی عسکر لر نینگ تنقید لریگه سبب بولگن ایدی.

عسکر لرگ ه کوره ،اوشبو ینگی قاعده اولر نینگ ایشلری و وظیفه لرینی یینه ده قیینلشتیره دی و اولر نی خوف آستیگه قویه دی . اما منه بو ینگی حسابات ایسه بو نینگ تیسکریسینی کورستماقده .. هوایی بمباردمان لر نی کمه یتیریش خلق ارا کوچلر ایشنی خوفسیز راق قیلیشی ممکن دیگن بیر خلاصه نی بیرماقده .

هر چند جنرال استانلی مک کرستال اورنیگه تعیین بولگن ناتو و امریکا لیک کوچلر نینگ ینگی قوماندانی جنرال دیود پیترویوس ایسه ، بو قاعده لر نی یومشه تیشینی ایئتگن ایدی.

چونکه اونگه کوره ، اوروش میدانیده کی عسکر لری نینگ حسیاتی و توشونچه لریگه هم اعتبار قره تیش لازم .

اما نیمه بولگن ده هم امرکیا نینگ اقتصادی ملی تدقیقات دفتری تمانیدن ترقه تیلگن حسابات هر چند نادولت بیر تحقیقات مرکزی تمانیدن یازیلگن لیکن امریکا هوایی کوچلری او نی ماله له گن.

تمانیدن مالیه لنگن. شو اوچون احتمال هوائی کوچلر و شو نینگ دیک افغانستان ده کی امریکا لیک کوچلر اوشبو حسابات نتیجه لری گه اعتبار قره تیش لری ممکن.