پاکستان و افغانستان ده کی سو تاشقینلرینینگ تلفاتی

پاکستانده کی  سو تاشقینی
Image caption پاکستاند ه کی سو تاشقینیده تورت یوز انسان هلاک بولگنلیگی خبر قیلینگن

آغیر موسمی یاغینگرچیلیکلر طفیلی یوز بیرگن سو تشقینلری پاکستان و افغانستان ده یوزلب انسان نینگ اولیمیگه سبب بولگن.

رسمی لری نینگ ایتیشیچه پاکستان نینگ شمال غربی حدودلرده تورت یوز انسان هلاک بولگن و افغانستان تمانیده ایسه التیمشش دن ارتیق کیشی نینگ هلاک بولگنلیگی خبر قیلینگن.

دریالر سو سطحی ننیگ ککوتریلیشی توغانلر نی یوزیب ، بیر نیچه قشلاق نی سو باسگن.

رسمیلرگه کوره ، اوشبو سیل آقیمی منطقه اوتکن 80 ییل ده گواه بولگن اینگ یمان حالت بولگن. و یینه ده کوپراق یاغینگر چیلیک لر منطقه ده کوتیلماقده

پاکستان شمال غربیده گی اونلب قشلاقلر بوتونلی نابود بولگن و یا آقگن سیلابلر طفیلی یوویب تشلنگن.

محلی تلویزیونلر، بناءلرنینگ آغر یاغینگرچیلیک لر طفیلی قولب توشیشی ، و سیل آقیمی انسان لر و اسباب اسکونه لرنی الیب کیتیشی کبی تصویرلرنی کورستگن.

کمیده بیر سو توغانی ویران بولگن و بیرنیچه ییرسیلجیش حاللری روی بیرگنلیگی خبر قیلینگن.

رسمی لر سیل آققن منطقه لرده یوز مینگلب انسان لرنینگ اوی جای سیز قالیب اوز منطقه لرینی ترک ایتیشگه مجبور بولگن لرینی ائیتگنلر.

عین منطقه لرده ترانسپورت علاقه لری هم بوتونلی کسیلیب قالگن

مینگلب پاکستلان اردو کوچلری قوتقروو عملیاتی اوچون منطقه گه سفربر ایتیلگن.

Image caption افغانستان ده هر ییل یاز موسمیده سو تاشقینی یوزلب انسان لر نینگ اولیمیگه سبب بوله دی

افغانستانده کی سو تاشقینلری

سو تاشقینی ، افغانستان ده جنوبی حدود لریده هم کوپ گینه تلفات گه سبب بولگن

رسمیلر 60 دن آرتیق انسان ننیگ هلاک بولگن لیگینی ایئتماقده .

افغانستان طبی افتلرگه قرشی کورشیش اداره سینینگ رئیسی عایله اعضا لری سو تاشقینلریده هلاک بولگن لر خاندانلرگه یوزمینگ افغانی یاردم ایتیلگن لیگی و باشقه زیان کورگن عایله لر گه اوچ آیگه چه اذوقه و باشقه یاردم لر ایتکیزیلیشیدن خبر بیرگن.

اینگ سیل آقیمی کنر ، کاپیسا ، پروان ولایتلریده روی بیرگن و حتی کابل شهری ننیگ ایریم حدود لریگه چه ایتیب کیلگن لیگی خبر قیلینگن.

افغانستان دولتی ، یینه کوپراق حادثه لر اوچون ایریم تیارگر لیک الگن لیگی و اهالیگه اوزلری و چاروا لرینی قنده ی سو آقیمیدن اسره ش اوچون ایریم چاره لر اورگه تیلگن.

بوندن الدین افغانستان شمالدیه کی سرپل ولایتیده هم سو تاشقینی کمیده ایککی کیشی نینگ اولیمیگه سبب بولگن ایدی.

سو تاشقینلری هر ییلی یاز موسمیده ، کوپ گینه اهالی الیمی و اویجایلری ننیگ ویران بولیشیگه سبب بوله دی . اما شونگه قره مسدن ، کورینیشیچه ، دولت اوشبو طبعی آفت نینگ ضررلرینی کمه یتیریش اوچون جدی بیر چاره کوره المه گن.