القاعده وطالبان قاره رویخطدن آلیب تشلندی

بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی طالبان گروهی نینگ 10 نفر اعضا سی و القاعده گروهی گه علاقه سی بارلیگی ایتله دیگن 14 نفر نینگ نامینی بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ قاره رویخطیدن آلیب تشله گن. بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی القاعده بیلن علاقه سی بارلیگی گمان قیلنگن 21 تشکیلاتنی هم قاره رویخط دن آلیب تشله گن. بیراق رویخط دن آلیب تشلنگن لرنینگ نامی آشکار قیلنمه گن . افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی طالبان عصیانکارلری بیلن مراسه گه باریش اوچون بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ قاره رویخطده بولگن ایرم طالبان نینگ اسم لرینی آلیب تشلشگه سعی قیلیب کیلگن. بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی 2008 ییلیده قاره رویخطده بولگن 488 کیشی نینگ دوسیه لرینی قیته کوریب چیقیلشگه بویوروق بیرگندی . قاره رویخط نی کوریب چیقه یاتگن ، بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ خوف سیزلیک کینگاشی رهبری تامس مایر-هارتینگ ،حاضرده 433 اسم نینگ قاره رویطخده قالگنینی مخبرلرگه ایتگن. اونگه کوره بو کیشی لرنینگ 132 کیشی سی طالبان بولیب قالگن لری القاعده بیلن علاقه سی بولگن شخص لر تشکیل بیره دی .

اونگه کوره 66 کیشی نینگ دوسیه لری حاضرده هم کوریب چیقلماقده. قاره رویخط دن بیر کیشی نینگ نامنی آلیب تشلنیشی اوچون ، بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی خوف سیزلیک کینگاشی نینگ هر 15 اعضا سی تمانیدن تصدیق لنیشی کیرک. دیپلماتلرگه کوره خوف سیزلیک کینگاشیگه اعضا بولگن روسیه ، بو شخص لرنینگ قاره رویخط دن آلیب تشلنیشگه طرفدار بولمه گن لر . اولرطالبان نینگ بنگی وار ماده لرنی قاچاق ایتیش واینقسه چیچن ده گی عصیانکارلر بیلن علاقه لر بارلیگیدن خواطرده لر . بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ قاره رویخطدن آلیب تشلنگن شخص لر ، افغانستان اساسی قانونی قبول قیلیب ، زوروانلیک لرگه قول اورمی ، القاعده بیلن علاقه لرینی کیسش لری کیرک.