اوغیرلنگن چاپان لیک ژورنالیست قویب یوبارلدی

Image caption بوژورنالیست بوندن سکیز آی اول قندوز ولایتیدن اوغیرلنگندی

افغانستان شمالیده گی قندوز ولایتدن کیله یاتگان خبرلرگه کوره، اوشبو ولایتده بوندن 8 آی الدین اوغیر لنگن جاپان لیک ژورنالیست آزاد ایتلگن.

قندوز ولایتی نینگ محلی رسمیلری، بو ژورنالیست نی آزاد ایتلگن لیگی نی تصدیق لشگن اما اونی حاضر قییرده ایکن لیگی و قندی آزاد ایتلگن لیگی حقیده معلومات لری یوق لیگی نی ایتشماقته.

قندوز ولایتی نینگ والی سی انجنیر محمد عمرگه گوره، جاپان لیک ژورنالیست کیچه، اوشبو ولایت نینگ دشت ارچی ولسوالیگده آزاد ایتلگن.

جاپان لیک ژورنالییست بوندن 8 آی الدین قندوز و بغلان شاه یولی آره سی قوراللی طالب لر تمانیدن اوغیرلنگن ایدی.

قندوز ولایتی نینگ والی سیگه کوره، اولر بو ژورنالیست قندی و نیمه شرایط لر بیلن قویب یویاریلگن لیگی حقیده یترلی معلومات گه ایگه ایمس، فقط قندوز ولایتی نینگ جاسوس لیک خذمتی بو ژورنالیست نی قویب یوباریلگن لیگی نی محلی رسمیلرگه خبر بیرشگن.

قندوز ولایتی نینگ والی سیگه کوره ، طالب لر تمانیدن قویب یوباریلگن ژورنالیستنی قییرگه آلیب کیتلگن لیگی و سقلنه یاتگان لیگی هم معلوم ایمس.

ایرم خبرلرگه کوره، بو ژورنالیست نی مسلمان ایکن لیگی و روزه حیتی کیرب کیلیشی مناسبتی بیلن طالب لر تمانیدن عفو ایتلگن لیگی ایتلماقته.

تصدیق لنمه گن بعضی خبرلرگه کوره، طالب لر تمانیدن آزاد ایتلگن ژورنالیست کابلده گی جاپان ایلچی خانه سیگه آلیب باریلگن اما حاضرگه چه جاپان نینگ کابلده گی ایلچی لیگی بو خصوصده مناسبت بیلدرشمه گن.

افغانستان شمالیده گی قندوز وبغلان ولایت لری مملکت شمالیده گی ناتینچ حدودلردن سنه له دی، اوشبو منطقه لرده طالب لر و حزب اسلامی اعضالری فعالیت آلیب باریشه دی.

قندوز وبغلان ولایت لری ژورنالیست لر اوچون خطرلی حدودلرگه ایلنگن، بوندن قریب بیر ییل الدین قندوز ولایتده بیر خارجی ژورنالیست بیلن طالب لر تمانیدن قولگه آلینگن افغانستان لیک ژورنالیست منادی قوتقروی عملیاتی جریانیده هلاک بولگن ایدی.