افغانستان اوروشی آق اوینی بولیب تشله گن

Image caption ، جمهور رئیس اوباما چقیب کیتیش قرارینی فقط گینه محلی سیاسی سبب لرباعث ایلگری سورگن.

امریکا ده کیله سی هفته چاپ ایتله دیگن اوباما نینگ اوروشی ناملی کتابده یازلیشیچه جمهور ریئس باراک اوباما یاردمچی لری امریکا نینگ افغانستان بویچه سیاستی بابیده بولینب کیتگنلر.

بوامریکا لیک ژورنالیست باب ودوارد نینگ عامه گه چقیب کیتگن کتابی خصوصیدن معلوم بولگن.

کتابده یازلیشچه حتی ریچارد هالبروک کبی امریکا نینگ منطقه ده گی مخصوص وکیلی هم حربی کوچلرگه زور بیریش سیاستی افغانستانده ایش بیرمیدی دیب ایتیشگن.

باراک اوباما فقط سیاسی سببلرباعث افغانستاندن چقیب کیتیشنی طلب قیلگن خلاص.

افغانستانگه عاید استراتیژی مساله سیده اوباما ماموریتیده ضدیتلرنینگ بولگنی همده مذکور استراتیژینی منتظم قلیش مشکل و خسته ایتووچی جریان بولگنی سر ایمس.

عللعاقبت،اوشه وقتده گی تارتیشولر و حسابلرگه قره مسدن جمهور رئیس اوباما اوتکن دسیمبر آیده آلگن قراریدن چیکلمدی و اوزی تنله گن یولدن باردی .

اما منه بو سونگی کتاب افغانستان استراتیژی مساله سیده اوباما حکومتده گی ایچکی کیلشموچیلیک و تارتیشولر ،اول خبر بیرلگنیدن هم کوچلی راق بولگنینی آشکار قیله دی .

اونده افتیدن جمهور رئیس اوباما و یوقاری حربی قوماندانلر همده حربی لر ایچیده شبهه قیلنگنیدن هم کوپراق بولینیش و کیلشموچیلیکلر بار ایدی ، دیگن غایه ایلگری سورلگن.

فوتور ایتکزیشی ممکن بولگن نرسه لر آره سیده کتابده افغانستان بویچه آق اوی نینگ یوقاری مشاوری و ایلچی سی ریچارد هالبروک نینگ ینگی استراتیژی نینگ ایش بیرمسلیگی حقیده گپیرگن سوزلری اقتباس قیلیب کیلترلگنیدیر.

بونینگ اوستیگه ، جمهور رئیس اوباما چقیب کیتیش قرارینی فقط گینه محلی سیاسی سبب لرباعث ایلگری سورگن.

شونینگ دیک ، جمهوررئیس کرزی واسواس کسلیگی گه چلنگنی هم یازلگن.

شوقطارده، امریکا جاسوس لیک خذمتی افغانستانده اوچ یوز مینگ افغاندن عبارت مخفی اوردو گه ایگه ، دیب هم قید ایتله دی .