سیلاولر بوتون شکایت لری تیکشیریله دی

Image caption شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیون: قلاب کارلیکگه متهم بولگن نامزد لرنینگ دوسیه لری ثابت بولسه نامزد لر لیستی دن چیقه ریله دی

سیلاولر شکایت لریگه ایشیتوچی کمیسیون نینگ ایتیشیچه ، 136 نامزد وکیل مستقل سیلاو لر کمیسیونی تمانیدن قلاب کارلیک اتهامیگه اوشبو کمیسیون گه تانیشتیریلگن.

عین حالده شکایت کمیسیونی نینگ باشلیغ لریگه کوره ، 39 باشقه نامزد وکیل لر خوف سیز لیک نهادلری تمانیدن جعلی رأی بیریش کارت لریدن فایده لنیشی اوچون اوشبو کمیسیون گه تانیشتیریلگن.

شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیون سیلاولر جریانی گه قلاب کارلیک مسئله لریگه متهم بولگن نامزد لرگه ، اوز لریدن دفاع قیلیش اوچون ، بیش کون وقت بیرگنینی هم اعلام قیلدی.

سیلاولر شکایت لریگه ایشیتوچی کمیسیونی گه کوره ، قلاب کارلیک گه عیبدار تانیلگن نامزد لر مملکت نینگ هر ولایتی گه بولسه لر اوز دفاعیه لری نی اوشبو کمیسیون نینگ اوشه ولایتده گی نماینده لیگیده ایلگری سوره آله دیلر.

سیلاولر نینگ ابتدایی نتیجه سی مستقل سیلاولرکمیسیونی تمانیدن ، میزان آیی نینگ 25 نچی سیگه اعلام بولیشی کوتیلماقده اما شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیونی نینگ سوزچیسی احمد ضیا رفعت ، سیلاولر کمیسیونی تمانیدن ، سنلگن رأی لرنینگ بیرینچی نتیجه سی اعلام بولگنی دن سونگ ، اونلب نامزد وکیل لر ، قلاب کارلیک گه عیبدار تانیلیب اوشبو کمیسیون گه تانیشتیریلیشی ممکن دیب اورغوله دی.

"حاضر گه قدر ، معرفی بولیب کیلگن متهم نامزد لر مابینده 25 کیشی سی حاضر گی نماینده لر کینگاشی نینگ اعضا لریدن بولیب بیر قنچه سی ایسه ، حکومت یوقاری مرتبه لی خادم لریگه تیگیش لی نامزد لر دیر. دیب ایتدی احمد ضیا رفعت جناب لری"

سیلاولر شکایت لریگه ایشیتوچی کمیسیونی گه کوره ، حاضر گه قدر ، 4567 شکایت اوشبو کمیسیون گه کیلگن.

بو قدر شکایت لر دن 4274 نچه سی ، مهم لیگیگه قره گنده اوشبو کمیسیون تمانیدن اوچ بولیمده بولینگن کیم اوشبو شکایت لرنینگ 54 فایزی جدی راق دیر.

شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیونی گه کوره ، اینگ کوپ شکایت لر ، کابل ، خوست ، ننگرهار و هرات ولایت لریدن ثبت بولگن و انچه آز بولگن شکایت لر ایسه نیمروز ، ارزگان ، پنچشیر و جوزجان ولایت لریدن ثبت بولیب کمیسیون اختیاریگه قرار تاپگن.

احمد ضیا رفعت جنابلری نینگ ایتیشیچه ، بوتون شکایت لر تیکشیریلگنی دن کیین ، سیلاولر نینگ نهایی نتیجه سیگه کوزگه کورینر لی درجه ده تاثیر قوییشی ممکن.