یاپیلگن خصوصی خوف سیزلیک شرکت لرینینگ سانی 14 گه ایتدی

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی گه کوره خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ 14 ته سی یاپیلگن همده بو گروه لر دن 1700 میل تورلی قورال اصلحه ییغیلگن لیگی دن خبر بیرگن.

خصوصی امنیتی شرکت لر نی بیکار قیلیش بوندن قرییب بیر آی آلدین افغانستان جمهور ریس کرزی تمانیدن چیقاریلگن قرار اساسیده بولماقده بو قرار گه کوره کیله جک بیر نیچه آی ایچیده خارجی و ایچکی خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ برچه سی یاپیله دی .

اوشبو شرکت لر ده ایش آلیب باره یاتگن مینگ لب ایشچی لر نینگ ایش سیز بولیب قالیشی اوشبو دولت قرشیسیده گی تورگن کتته قیین چی لیک لر دن بیری بولیشی ایتلماقده.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی گه کوره یاپیلگن 14 خصوصی امنیتی شرکت لر قندهار ، هرات ، کاپیسا و پکتیا ولایت لریده ایش آلیب باره یاتگن کیچکینه گروپ لر بولیب اولر ده قورال لنگن شخص لر هم آز بولگن.

اوشبو وزیر لیک گه کوره بو خصوصی امنیتی شرکت لر اوزایستک لری بیلن شرکت لر ینی یاپیب حاضرگی کونگه قدر 1733 میل تورلی قورال لرینی افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگیگه تاپشیرگن لر.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی نینگ سوزچیسی زمری بشری گه کوره خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ بیکار ایتی لیشی میلادی 2011 ییل نینگ 1 جنوری کونیگه چه توگیدی.

افغانستانده حاضرگی کونده 52 ته خصوصی خوف سیز لیک شرکت لری فعالیت قیلیب کیلماقده بو شرکت لر دن یریمی افغان لر گه تیگیشلی بولسه یریمی ایسه خارجی لرگه تیگیش لی دیر

گزارش لر گه کوره اوشبو شرکت لر ده 30-40 مینگ کیشی ایشلب کیله دی . و اولر نینگ اساسی وظیفه لری ایلچی خانه لر ، افغانستانده فعالیت آلیب باره یاتگن خارجی موسسه لر ، مهمان خانه لر، بانک لر همده ناتو کوچلری نینگ تامینات کاروان لرینی قوریق لش دیر.

افغانستانده فعالیت آلیب باره یاتگن خصوصی خوف سیر لیک شرکت لری نینگ فعالیتی نی بیکار قیلیش جنجل لیک بیر مسله دیر.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیر لیگی گه کوره اوز ایستک لری بیلن یاپیشنی ایسته مه گم خصوصی امنیتی شرکت لر بیلن قانونی یاندا شیله دی .

بعضی بیر ایش بیلرمان لر گه کوره خصوصی امنیتی شرکت لر بیکار ایتیلیشی بیلن مینگلب آدم لر ایش سیز قاله دی بو ایسه افغانستان دولتی گه کتته قیین چی لیک لر نی آلیب کیلیشی ممکن.

لیکن افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی گه کوره افغانستان نینگ امنیتی نهاد لری بو ایش چی لر گه ایش بیریشنی کوزده توتگن اما بشری جناب لریگه کوره حاضر گه قدر یاپیلگن امنیتی خصوصی شرکت لر دن هیچ کیم پولیس صفیگه کیریشگه تیار بولگنی یوق