دولت اداره لری ایشچی لرینی آلیشده رقابت

افغانستان حکومتی بوندن کیین هر بیر یوقاری منصب گه تعیین ایتیله دیگن شخص آزاد رقابت اساسیده تعیین لنیشی خصوصیده قرار آلگن.

بو ایشدن اساسی مقصد ایسه افغانستان نینگ ملکی اداره لری نی سیاسی لشتیریشدن چیقریش و اداره لر ده فساد نی آلدینی آلیش دیب اعلام ایتیلگن.

بوندن آلدین برچه پست لر ده تعیین ایتیلوچی شخص لر ولایت حاکم لری یا کی وزیر لیک لر آرقه لی تانیشتیری لر دی همده جمهور ریس تمانیدن تصدیق لنردی .لیکن جمهور ریس لیک دفتری گه کوره بوندن سونگ یوقاری پست لر ده تعیین لش جمهور ریس تمانیدن ایجاد ایتیلگن مخصوص بورد بوییچه یولگه قویله دی .

اوشبو بورد نینگ وضیظه سی شوندن عبارت که اونده معلوم منصب گه تعیینلش اوچون تانیشتیریلگن شخص لر نینگ حجت لری تیکشیریله دی و بو حقده جمهور ریس گه خبر بیریله دی .

رقابت لر اساسیده ایشگه تعیین لنیش خصوصیده وزیر لر کینگاشی تمانیدن آلینگن بو قرار کورینیشیچه عینا حکومت یوقاری اورین لری نینگ تقسیم لنیشی سیاسی لشگنی همده بعضی بیر گروه لر همده حزب لر نینگ معیار لری اساسیده تعیین ایتیله یاتگنی گه نسبتا جواب صفتیده چیققن.

افغانستان جمهور ریسی نینگ سوز چی سی وحید عمر گه کوره اوشبو خواطر لر هم وزیر لر کینگاشی هم جمهور ریس کرزی نی قرار آلیشگه آلیب کیلدی بوندن کیین حکومت پست لری یاکی اورین لری اداری اصلاحات کمیسیونی او هم بولسه آزاد رقابت اساسیده همده جمهور ریس حامد کرزی تمانیدن تشکیل ایتیلگن مخصوص بورد بوییچه یولگه قوییلیشی کیرک

افغانستان اداره لریده اصلاحات کیلتیریش کمیسیونی گه کوره وزیرلر کینگاشی نینگ بو قراریده ینگی بیر نرسه یوق بوندن آلدین هم قویی منصب لر ده تعین لشتیریش اداره لرده اصلاحات کیلتیریش کمیسیونی تمانیدن یوقاری پست لر ایسه جمهور ریس کرزی تمانیدن تعیین ایتیلگن مخصوص بورد آرقه لی یولگه قوییلر دی

اداره لرده اصلاحات کیلتیریش کمیسیونی نینگ باشلیغی غوتی خاوری گه کوره یوقاری اورین لر یعنی ولایت حاکم لری همده اورین باسر تعیین لش مخصوص بورد نینگ و نهایت کرزی نینگ ضمه سیگه دیر.

افغانستان جمهور ریسی حامد کرزی دولتی یوقاری اورین لر ده کیشی لر نی تعیین ایتشده سیاسی رهبر لر نینگ حمایتی نی قازانیش اوچون حزب لر نیگ ایستکلری اساسیده ایش توتگنی خصوصیده گی انتقاد لر گه دوچ کیلگن.

شونگه قوشیمچه اداره لر ده مسلکی بولمه گن ایشچی لر نی قوییش ،بعضی بیر حالت لر ده ایسه خلقرا حق حقوق لر نی پایمال قیلیشده عیب لنگن کیشی لر نی جایلشتیریش کبی انتقاد لر بیلن هم افغانستان حکومتی اینقسه جمهور ریس حامد کرزی دوچ کیلگن

وضیعت نی کوزه تیب توروچی ایش بیلر مان لر گه کوره دولتی اداره لر ده فساد نینگ یوقاری کیتیشی و اداره ایش لری توغری بیر شکل ده یولگه قوییلمه گن لیگیگه اساسی سبب افغانستان حکومتی تمانیدن اداره لرده ایش نینگ تقسیم لنیشی سیاسی گروه لر نینگ ایستک لری اساسیده بولیشده دیر.

لیکن حکومت گه کوره اوشبو قرار نینگ عملگه پیاده بولیشی ده دولتی اداره پست لریده تعیین ایتیلوچی شخص لر نینگ ایش قابلیتی ، بیلیمی همده اوتمیشی نظرگه توتیله دی .